Mennene vant 6-2 i Orkland

- Jeg har et håp om at vi i 2023 oppnår større kvinneandel som ledere i ulike utvalg, skriver Berit Westrum Johansen fra Småbylista Orkland. 

ST-debatt

Kommunenes Sentralforbund (KS) hadde i perioden 2006 – 2008 et forskningsprosjekt som het: «Selvsagt – kvinner i politiske maktposisjoner».

Den gang startet KS sammen med politiske partier et langsiktig arbeid på nasjonalt nivå for å øke andelen kvinner i kommunalpolitiske maktposisjoner.

Disse maktposisjonene er ordfører, varaordfører, hovedutvalgsledere og leder av kontrollutvalg. Målsettingen var at man innen 2012 skulle ha minst 40 prosent kvinner i disse posisjonene. Alle var enige om at dette var et viktig og nødvendig arbeid, for tallene fra 2006 viste nemlig at bare 31 prosent av de politiske maktposisjonene var tildelt kvinner. Dette var Ikke bra.

Kvinneandelen går ned

Nå har det snart gått 14 år. Hvordan står det til i Orklands-politikken?

Orkland har ikke nådd KS sitt mål om 40 prosent. I 2019 har vi heller ikke nådd situasjonen i 2006 som var 31 prosent. Vi ligger på 25 prosent. Befolkningen består av 50 % kvinner. Kvinner er ofte bedre representert ved valgurnene og flere kvinner tar høyere utdanning, så kvinnene er viktige. Orkland ligger altså 15 prosent under målet fra 2006. Utviklingen har gått i feil retning. Dette skyldes ikke at vi mangler dyktige kvinner i Orkland, men at vi i Orkland velger menn. Iallfall flertallet av oss som er folkevalgt.

Opposisjonen foreslo i Orklands første kommunestyremøte at en kvinne skulle bli leder for kontrollutvalget, det eneste utvalget som opposisjonen denne perioden får ledervervet i. Vi hadde en samlet innstilling på ei meget dyktig, kompetent, arbeidsom og engasjert kvinne. Hadde hun blitt valgt, hadde vi unngått negativ utvikling av kvinneandel i disse posisjonene. Men ganske oppsiktsvekkende grep posisjonen inn og overstyrte opposisjonens ønske, og vi får nok en mann inn i en maktposisjon.

Vi må gjøre det vi sier

Valgene er gjort, og sånn ble det denne gangen. I ettertid er det viktig at vi politikere går i oss selv og ser sammenhengen mellom det vi sier at vi har fokus på og det vi i realiteten gjør.

I posisjonen har Arbeiderpartiet fokus på god kjønnsbalanse og vi ser at deres utnevnelser i utvalg gjenspeiler nettopp det. Det er bra.

På Senterpartiets nettsider, Senterpartiskolen, står det: «Senterpartiet har godt fokus på kjønnsbalanse, noe som blant annet er nedfelt i vedtekter og retningslinjer for nominasjonen». Hvor er det gode fokuset i forhold til kjønnsbalanse på lokalt nivå? Senterpartiet i Orkland stiller med menn i alle sine maktposisjoner. Kvinnene er med på listene, men de tildeles ikke maktposisjoner.

Lykke til - kvinner og menn

Så tilbake til KS sitt slagord fra 2006, «Selvsagt – kvinner i politiske maktposisjoner». Likestilling er fortsatt ikke selvsagt. Vi har en jobb å gjøre.

Som sagt; maktposisjonene er fordelt og jeg ønsker alle, både kvinner og menn i Orkland kommunestyre, et godt samarbeid i de neste 4 årene. Sammen skal vi bygge en kommune som andre vil misunne oss. Vi skal levere gode tjenester til alle våre 18.000 innbyggere. Jeg har tro på at dette skal bli en suksess og et håp om at vi i 2023 oppnår større kvinneandel som ledere i ulike utvalg.