Debatt

Ufødt liv mer verdt enn levende?

I kjølvannet av den stormfulle tirsdagen i Stortinget stiller jeg meg følgende spørsmål: Er det ufødte liv mer verdt enn barn som allerede er født for regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF?

  Foto: Foto: Fotograf Silje Asbjørnsen, ST

ST-debatt

Banalt spørsmål, synes du kanskje. Naturligvis er det ikke sånn!

Nei, det tror jeg vel heller ikke, men i hestehandelen omkring eggdonasjon, tidlig ultralyd og den voldsomme frykten for et mulig framtidig «sorteringssamfunn», tapte de allerede fødte barna. Tusener av levende barn som lever under umenneskelige forhold, kom helt i skyggen.

«Samvittighet og overbevisning»
Regjeringspartiene, som helt i tråd med samvittighet og overbevisning stemte imot endringene i bioteknologiloven, vil altså ikke hente barn og unge fra flyktningeleirer i Europa. Sukkeret på pillen blir at «joda, vi skal hente mindreårige flyktninger, men bare hvis 8-10 andre europeiske land henter først». Altså: Dersom sju andre europeiske land henter ut barn og unge, skal Norge si plent nei. Betingelsene er ikke oppfylt før minst åtte land iverksetter uttak, som det heter.

SV sitt forslag om å hente ut 1500 mindreårige og andre sårbare flyktninger fra Moria og andre flyktningeleirer i Hellas får da naturligvis ikke flertall. KrF og regjeringskameratene Venstre og Høyre sørger for det sammen med FrP. Er KrF’s holdning i pakt med samvittighet og overbevisning i denne saken?

Regjerings-ultimatum
Meningene rundt bioteknologi er mange og sterke. KrF har satt himmel og jord i bevegelse for å hindre endringene i bioteknologiloven, men barn som lider nød i flyktningeleirene ble hestehandlet bort i Granavollen-erklæringens ultimatumstemmer mot tidlig ultralyd og eggdonasjon. Som vi vet, var å bevare bioteknologiloven slik den var og å stramme inn abortloven de sakene KrF krevde regjeringspartienes støtte for da de gikk inn i regjering.

KrF’s oppriktige omsorg for det ufødte liv vant ikke fram, og meningene om dette resultatet er sterke og mange. Det tragiske er at barna i Moria og andre leirer blir værende der de er etter hestehandelen.

Kanskje hadde det vært ærligere og bedre for alle om KrF hadde tatt ansvar også for de levende barna og gått imot regjeringen på dette punktet?

Det gjorde KrF altså ikke. Så tapte det fødte liv i denne saken.