Debatt

Det skal ikke bli dyrere å være syk under en pandemi

Arbeiderpartiet vil styrke velferdssamfunnet og sikre trygge helsetjenester til alle, uansett bosted og størrelse på lommebok.

Jorodd Asphjell  Foto: Audhild Øye

ST-debatt

Regjeringen gjør det dyrere å være syk, og deres budsjettforslag innebærer økte helseutgifter. Dette er blitt bekreftet av faktisk.no.

Høyreregjeringen vil gjøre det dyrere å være syk for en million nordmenn midt i en pandemi. Arbeiderpartiet er sterkt imot dette og foreslår derfor en milliard til et felles frikort for helsetjenester på nivå med dagens egenandelstak 1 (2460 kr).

Arbeiderpartiet er imot regjeringens forslag som gjør det dyrere å være syk. Budsjettforslaget deres innebærer økte helseutgifter på opp mot 723 kr i året for 1 million nordmenn. De som før fylte opp begge frikortene vil med vårt forslag få en lettelse på 2176 kroner og det er fornuftig å slå sammen de to egenandelstakene, dette gir et enklere system for alle.

Det innføres nødvendige krisepakker over alt, men her velter regjeringen økte helsekostnader over på syke folk og forsterker Høyreregjeringens politikk for større forskjeller mellom folk.