Debatt

Derfor forlot jeg Ap

Jeg opplever at Orkland Arbeiderparti (OA) er blitt et haleheng til Senterpartiet og at denne konstellasjonen hovedsakelig bekles av representanter fra tidligere Meldal kommune på de toneangivende plassene.

Roald Furuli har meldt overgang fra Arbeiderpartiet til Småbylista. 

ST-debatt

Det er naturlig å spørre seg hvor ivrige er disse representantene i å ivareta byen Orkanger sine interesser? Orkland Arbeiderparti hadde i sitt program som de gikk til valg på at «Vi ønsker en helhetlig sentrumsplan for Orkanger, hvor dagens handlegate danner tyngdepunktet og utvikles som levende og attraktiv bykjerne.»Ved første anledning, utbygging av ST-tomta, var dette postulatet glemt og forlatt, til tross for at Orkland Arbeiderpartis lokallag, Orkanger Arbeidersamfunn, hadde anbefalt å utsette behandlingen i kommunestyret til etter at det var laget en sentrumsplan for Orkanger. Senterpartiet ville banke saken igjennom i kommunestyret der og da og fikk med seg halehenget AP, hvor bare èn representant fra AP stemte i mot reguleringsplanen som gir Stjørdalsbaserte Primahus tillatelse til å sette opp et svært leilighetsbygg, arkitektonisk stikk i strid med anbefalinger fra ekspertisen om byggeskikken i sentrumsområdet på Orkanger. Få uker dette dette famøse vedtaket i kommunestyret står varaordfører Are Hilstad fra AP fram i avisa og forteller oss at AP har tatt initiativet til å få lage en sentrumsplan for Orkanger – etter at de hadde torpedert muligheten for å få med Primahus- utbyggingen i en helhetlig plan. Ganske utrolig og som jeg – i likhet med veldig mange andre – fant at dette var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Og som et resultat av dette, og av frykt for flere haleheng til SP og det Meldalsdominerte kommunestyret, fant jeg å melde meg ut av Arbeiderpartiet og inn i Småbylista Orkland. Kommunen selv kan i det følgende enten benevne meg som uavhengig eller som representant for Småbylista. Her står de fritt i flg. Kommuneloven og Kjetil Ollestad ved juridisk avdeling hos Statsforvalteren. Men jeg antar at jeg heretter vil sitte i Kontrollutvalget som såkalt uavhengig, til tross for at jeg er medlem av Småbylista.