Å «halshugge» Vaagland fører ikke til bedre løsninger og mer åpenhet

Halstalistas Einar Vaagland skapte kaos med sin massive innsynsbegjæring, men satte også en viktig sak på dagsorden.  Foto: Arkivfoto

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken  Foto: Silje Asbjørnsen

ST-debatt

Halsalistas frontfigur Einar Vaagland måtte tåle skikkelig juling fra det øvrige politiske miljøet i Heim etter at han rundt påsketider ba om innsyn i 15 699 postlistesaker i egen kommune. «Ondskapsfull, på grensen til trakassering, ødeleggende for Heim, han pirker på skrivefeil,» var karakteristikker som haglet mot Vaagland i det første kommunestyremøtet etter at han kom med innsynsbegjæringa. Årsaken til harmen fra politikerne var at den massive innsynsbegjæringa utløste nærmest kaos i postlistesystemet ved at andre henvendelser ble blokkert, samt at det ville ta én ansatt 175 dager å svare opp begjæringa.

Med slike konsekvenser er det lett å forstå reaksjonen til Vaaglands kolleger i kommunestyret. Samtidig er det litt forstemmende at ingen fant det på sin plass å stoppe opp ved Vaaglands motiver for et slikt «stunt». Motivet var nemlig å sette fokus på, og synliggjøre konsekvensen av, at Heim kommune ikke har åpne postlister, som gjør det mulig for innbyggerne å få opp alle dokumentene som ligger i postlista ved ett enkelt tastetrykk, slik Rindal og Skaun har i dag, og som Hemne, Halsa og Snillfjord hadde før kommunesammenslåinga. I dag må innbyggerne i Heim be om innsyn i dokumenter som ligger merket med en tittel på postlista. Deretter må innsynskravet behandles manuelt, før den som ber om innsyn får svar i løpet av noen dager.

I etterkant har Vaagland forklart at da han forsto hvor arbeidskrevende det ville bli å svare opp innsynskravet, valgte han å trekke det. Men det hører med til historien at Vaaglands postlistestunt også avslørte svakheter med søkefunksjonaliteten. Da han søkte på ordet MOT for å finne kommunens MOT-avtale, fikk han opp 1962 treff, alt fra «Motorferdsel i utmark» til «Hemne motorklubb». Men Mot-avtalen fant han ikke.

Skaun og Rindal har ei åpen postliste på plass, slik at innbyggerne kan søke fritt i postlista og få innsyn umiddelbart. Skaunordfører Gunn Iversen Stokke forklarer at ønsket om mest mulig åpenhet er årsaken til at Skaun har en slik løsning som Vaagland har etterspurt. Det bør også Heim og Orkland få på plass. Begge kommunene forklarer at ressursutfordringer knyttet til kommunesammenslåinga er årsak til at dette ikke er på plass, men at de ønsker å få det på plass senere.

Det bør de gjøre. Assisterende rådmann i Heim, Anita Ørsal Oterholm, sier til ST at kommunen i dag ikke har ressurser til å få på plass ei slik løsning. Det er det politikerne bør ta tak i og finne ei løsning på. Å «halshugge» Vaagland for hans stunt, som han selv ikke skjønte konsekvensen av og som han trakk tilbake da han forsto alt prakket det medført, fører ikke til mer åpenhet og bedre tjenester for innbyggerne i Heim.