Debatt

Rennebu Senterparti støtter bondeopprør21

ST skrev lørdag om sauebonde Marianne Dolpen (48) fra Innset i Rennebu, én av bøndene som har signert oppropet som også Rennebu Sp nå stiller seg bak.  Foto: Privat

ST-debatt

Rennebu er en av Norges mest landbruksavhengige kommuner. Kort fortalt betyr det:

  • ca 20%har direkte sysselsetting innenfor primærnæringene
  • ca 30% av sysselsettingen er i landbruksbasert virksomhet
  • landbruket bidrar til en enorm verdiskapning, ikke bare direkte i form av produksjon (bl.a. melk, kjøtt, korn, skog og reindrift), men også for sekundærnæringene (der hvor varer blir produsert ved å bearbeide råvarer fra primærnæringen) og tertiærnæringene (der hvor produktet er en tjeneste, f. eks. elektriker, rørlegger etc).

Vil vi fortsatt ha levende bygder?

Vil vi at kulturlandskapet skal holdes i hevd?Vil vi ha tilgang til god, kortreist mat, produsert med god dyrevelferd, lite antibiotika og sprøytemiddel og stadig synkende klimaavtrykk?

Ja, det vil vi i Rennebu Senterparti.

Derfor støtter vi BONDEOPPRØR21.

Jordbruksforhandlingene er snart i gang og det sies at dette er tidenes viktigste jordbruksoppgjør.

Bøndenes inntekt seiler akterut, og man kan ikke godta at maten vår skal produseres på dugnad. Mange bønder våger ikke å ta nødvendige investeringer på bruket.

Det må skje en radikal endring, ellers frykter vi en massiv nedgang i antall bønder og dermed økende fart i nedlegging av distrikts-Norge.

Rennebu Senterparti støtter bøndene i årets jordbruksforhandlinger, bonden må få ei lønn man kan leve av!