Debatt

Travbane på dyrkamark er ikke Sp-politikk

Svar til Per Garberg.

"Ekspropriasjonskameratene: Gunnar Lysholm (t.v.) og Oddbjørn Bang var ordfører-par da de i 2012 lovet ekspropriasjon om travbanen ville komme til Orkdal. Travbanesaken vil alltid være en skamplett på disse karenes politiske ettermæle. Bildet er tatt på kommunestyremøtet sist høst da ekspropriasjon ble vedtatt," skriver forfatteren til bildet.  Foto: Foto Arne Asphjell

ST-debatt

Mitt utsagn om at egen prestisje er viktig for Oddbjørn Bang, bygger på personlig erfaring med Bang i ordførerrollen. Bakgrunnen velger jeg å ikke gå ut med offentlig.Men jeg kan utdype hvorfor travbaneprosjektet ikke er senterpartipolitikk. For snart ti år siden, i 2012, var Gunnar Lysholm ordfører i Orkdal og Bang varaordfører. Allerede da gikk de to ut og kunngjorde at hvis Travet ville komme til Orkdal, skulle de ekspropriere jord for formålet. Og allerede da gikk Randi Jacobsen og datteren Simone ut og sa at de ikke var villige til å avgi jorda si til travbane.

Nesten ti års kamp for å beholde jorda si ga de opp like før jul. De var utslitt av kampen, som Travet gjorde et uetisk trekk for å få slutt på.Manglende dialog

Bang har sittet i snart seks år som ordfører, og ikke på noe tidspunkt har han tatt kontakt med Randi og Simone for å høre deres mening og hvilke planer de har for jorda si. Det mener jeg er en unnlatelsessynd som nærmer seg mobbing. En ordfører på sin høye hest med liten respekt for privat eiendomsrett. Hadde Bang tatt kontakt, ville han fått vite at Simone hadde planer for området som var midt i blinken for Senterpartiets kjerneverdier. Mye mer enn unyttig trav.

Trav er orkdalskultur

Jeg vil minne om at jeg i et av mine tidlige innlegg skrev: Jeg har ikke noe imot hesteinteresse og travsport. Det er kanskje en vel så sunn interesse som min egen, bil. I Orkdal har hesten lange tradisjoner, og representerer en viktig kulturbærer.


Debatt

Jordflytting: Suksess eller miljøkriminalitet?

Når avisa Sør-Trøndelag presenterer en sak under vignetten Landbruk og med stikktittel «Jubel over jordflyttingssuksess», ringer alarmklokkene hos meg.


Hovedproblemet er plasseringen av banen: på flat dyrkajord, tett inntil Fannrem sentrum, nærmest på kirkebakken. Her vil man arrangere store konserter o.l. for å få anlegget til å bære seg. Det er så totalt feil.

Ensidig dekning i «Søra»

Når det gjelder avisa Sør-Trøndelag, så er det vel en gjengs oppfatning at dekninga av travsaken ikke har vært balansert. I flere av artiklene har det vært grunnlag for å stille kritiske spørsmål, som ikke har blitt stilt. I det siste rapporter om «gullavtaler», som må få tvilsom verdi for virksomheter som binder sitt navn til Travet.

Jeg har derfor sett det som nødvendig å bidra med kritisk vinkling av prosjektet gjennom leserinnlegg. Det har jeg fått positiv tilbakemelding på. Redaktør Anders Morken sitter som aktiv travmann i en vanskelig posisjon, og jeg takker for at mine innlegg er kommet på trykk.

Sitter i glasshus

På slutten av sitt innlegg får Garberg inn en fulltreffer, nesten. Ja, jeg er ikke noe miljøfyrtårn selv. Jeg har dårlig samvittighet for at jeg som bilsamler legger unyttig beslag på deler av jordas overflate. Men min bruk av «jord» er ingen irreversibel prosess. Travbanejorda er jeg redd er tapt for alltid. Men Garberg bommer både med kvantitet og geografi i sin bemerkning om meg og elbiler..

Jeg hadde ventet motargument fra Travet, men synes det er lite substans i Garbergs innlegg. Påstanden min er at dette er et elendig prosjekt, det er dårlig planlagt og det snubler allerede i starten. Garberg har ikke motbevist det.