Debatt

Lærlingeplasser i Orkland kommune

Som far til en yrkesskoleelev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget var jeg i samme situasjon i fjor. Orkland kommune har for få plasser til de som skal ha læretid.

Mangelen på læreplasser kan føre til at elever fra flere årskull må konkurrere om de samme plassene.  Foto: Arkiv

Håkon Flor.  Foto: Arkiv

ST-debatt

Orkland kommune hadde da 3 lærlingeplasser, dvs. at det i fjor var 7 elever som i utgangspunktet ikke hadde læreplass.

Argumentet også da var at det ble prioritert helsefag.

Før kommunesammenslåingen hadde hver kommune 2 slike lærlingeplasser (6 til sammen).

Alternativet for elevene som ikke får lærlingeplass er å ta et ”venteår” og forsøke neste år. De vil da konkurrere med neste årskull, noe som gjør at enda flere søker på de samme lærlingeplassene.Mange kommuner i landet har lærlingegaranti, slik at de som utdannes får mulighet til å fullføre utdannelsen sin og dermed er i stand til å søke jobb. Disse kommunene tar dermed ansvar for ”sine” elever, noe som gjør at det ikke er særlig aktuelt å ta inn lærlinger fra andre kommuner.

Orkland kommune har 10 barne- og ungdomskoler og 11 barnehager. Man skulle tro at potensiale og muligheter til å tilby læreplass er stort.

Mange kommuner krever at bedrifter som skal gjøre en jobb for dem er en lærebedrift for lærlinger. Dette er også noe Orkland Arbeiderparti har programfestet. Senterpartiet vil jo også styrke yrkesfagenes status og satse kraftig på å øke antallet lærlingeplasser.

Et ferskt eksempel er jo Washington Mills som tar inn en rekke lærlinger, flere enn de nødvendigvis trenger, og tar dermed samfunnsansvar, noe også politikerne applauderer.

Det er jo også et uttalt mål at flest mulig skal ha fagbrev.

Da synes jeg en reduksjon i lærlingeplassene er svært uheldig. I hvert fall på de områdene Orkland kommune har stor påvirkningskraft. Under utdannelsen på denne linjen har det aldri vært noe problem å få korte praksisperioder som en del av de to første teoriårene.

Som min søster sa her om dagen. I vår barnehage er til en hver tid 3 lærlinger, og dette er en barnehage med under 40 barn. Min søster har vært veileder for lærlinger i barnehager i Trondheim i flere år. Og som hun sier, motiverte og flinke lærlinger som fort blir en ressurs for arbeidsplassen. I tillegg tilfører de ungdommelige ideer og kreativitet som gjør at barna trives veldig godt sammen med dem. Dette støttes også av ansatte i barnehage- og skolesektoren i Orkland kommune, som jeg har snakket med.

Et annet eksempel er fra en av Orklands nabokommuner. De fant plass til kun 1 lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget i fjor. Noen få uker senere lyste de ut 4 stillinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Man kan jo lure på hvordan det tenkes.

I fjor uttalte Orkland kommune v/ordføreren at inntaket av lærlinger skulle bli mer jevne og forutsigbare. I tillegg skulle målsettingen være å øke det totale inntaket av lærlinger. Ser ikke ut som det ble noe særlig bedring i år.

Jeg synes det er synd at Orkland kommune setter helse- og oppvekstfag og barne- og ungdomsarbeiderfaget opp mot hverandre. På begge disse linjene er arbeidsplassene etter endt utdanning nesten utelukkende kommunal sektor, og da burde Orkland kommune ta et større ansvar.

Når Midtnorsk opplæring på Fannrem, som har ansvaret for lærlingene på for eksempel byggfag, elektro, mekaniker o.l, klarer å skaffe lærlingeplasser til alle ”sine” elever blir dette enda merkeligere.

Som et tenkt eksempel kan man se for seg at man på våren i en 2. klasse ved Orkdal vgs gir følgende informasjon til de 24 elevene. ”Til høsten er det kun 8 av dere som søker på 3. studieår som får plass, og dermed ha muligheten til å søke dere på videre/høyere utdanning. Resterende får finne på noe annet og eventuelt søke neste år”.

Antar at det da hadde blitt rabalder og endringer.

Dette skrev jeg til Orkland kommune i fjor vår:

”En liten status ved barne- og ungdomsarbeiderklassen ved Meldal vgs. 2020.

Av klassens 12 elever har 3 fått lærlingeplass i Orkland kommune, 1 fått lærlingeplass i sin hjemkommune og 2 tar påbygg ved Orkdal vgs.

Neste år er det 2 klasser på barne- og ungdomsarbeiderfaget ved Meldal vgs. Det blir nok ikke noe enklere å få lærlingeplass…..”

Jeg må si at ”det stikker” i pappahjertet når en så stor andel av klassens elever, også i år, nå må melde seg arbeidsledig/finne på noe annet enn den utdannelsen de har startet på pga. mangelen på lærlingeplasser. Når man ser på utlyste ledige stillinger er det veldig gode muligheter for jobb når utdannelsen er ferdig. Da er det fortvilt og ikke få muligheten til å få fullført utdanningen.