Svar på lederspalten i avisa Sør-Trøndelag 2. februar 2021

foto