«Morgendagens batterifagarbeidere skal utdannes på Orkdal vidaregåande skole», står det i avisa. Det er flott å se at skolesystemet evner å hive seg rundt såpass raskt, og samtidig satse mot en spennende retning innen næringsutvikling. Vi som jobber i den allerede eksisterende næringen her i Orkland, må erkjenne at Norsk Industriutvilking AS har jobbet godt med å tenke helhetlig, når de nå har fått på plass en utdanning de kan rekruttere fra allerede før en eventuell batterifabrikk er på plass. De leder an i kampen om kompetansen.

For det er en kamp. Allerede før industriparken på Ustjåren ble et tema, har næringen i Orkland slitt med rekrutteringen. Næringen skriker etter fagarbeidere, og den skriker minst like mye etter folk med høyere utdanning. Det produseres ikke nok kompetanse til å fylle behovet i dag, og i fremtiden blir det mange flere om beinet. Hvis industrien i Orkland skal fortsette den veksten de har behov for, må det økes på med tilgjengelige mennesker i arbeidsfør alder i kommunen. Utfordringen er at dette gjelder ikke bare oss. Vi er i en beintøff konkurranse med 357 andre kommuner, og vi taper konkurransen hvis ikke Orkland kan tilby den beste pakkeløsningen.

Denne pakkeløsningen ligger i stor grad utenfor industriens mulighetsområde. Det handler om skoler, fritidsmuligheter, kulturliv, natur, helsetilbud, sosiale forhold, kollektivtransport, sentrums- og distriktssatsinger og mye mer som følger av gode politiske prioriteringer. Ved å fokusere kun på industrivennlighet og vekst uten å bygge opp den viktige pakken som må følge med, vil voksesmertene bli uutholdelig, og Orkland taper kampen om kompetansen.