Eller er vi ikke det? Diskusjonen om eldreomsorgen har vært et tema igjennom mange år. Viser her til artikkel i Kommunal Rapport om pensjonisten Per Hovda etter eit intervju med Dagsrevyen på NRK. Det var starten på det store eldreopprøret her i Norge. Hovda vann fram i Stortinget til slutt - etter vedvarende debatt og politisk kniving. Må det et stort eldreopprør til igjen?

Jeg er stolt av Hitra kommune som jeg representerer politisk fra Pensjonistpartiet sammen med de andre politiske partier som det ikke er mye uenighet om at vi skal ha en god eldreomsorg. Kommunens ansatte utfører et fantastisk stell og omsorg for eldre og andre helserelaterte tjenester i kommunen. Derfor ligger Hitra høyt på kommunebarometret for utførelse av helsetjenester. Siste oversikt var Hitra kommunen på tredjeplass her i Norge.

Men jeg tror lønnsbetingelsene for denne viktige yrkesgruppen må bedres betraktelig . Vi opplever at utdannede sykepleiere og helsearbeidere velger andre yrkesgreiner etter kort tid i helsevesenet generelt dessverre. Det må overføres mer penger inn til kommunen fra staten. Det er ikke pengemangel i staten Norge med ca 12000 milliarder på bok som vi kan bruke av! Tror ikke det utløser inflasjon heller, med mer bruk av penger til våre forebyggende tiltak i vårt helsevesen i Norge.

La oss ikke glemme dem som har bygd opp Norge igjennom årtier, og skapt velferdstaten Norge. Jo, det er just de som er eldre i dag som trenger de mange, varme hender til hjelp og stell i sin siste fase her i livet!