For meg er dette en spesiell uke, dette fordi min eldste sønn er ferdig med grunnskolen og skal begynne på videregående. Vi bor på et lite sted, i en kommune som heller ikke er så stor. Da er det godt for et mammahjerte at vi har videregående skoler i nærheten, med mange linjer å velge i slik at junior både kan gå på den linjen han ønsker, og bo hjemme en stund til slik at han er nær familie, venner og fotballklubben sin. Dette er effekten av god politikk i praksis.

For Arbeiderpartiet er nærskoleprinsippet viktig. Utdanning er vår viktigste sak. For å gi alle våre elever muligheter til å mestre sine liv, er det beste virkemidlet en god offentlig skole. Vi skal ta godt vare på alle ungdommene våre, ruste dem for både livet og arbeidslivet, og bidra til at de fullfører videregående. Slik at man gjennom det, sørger for tilgang på arbeidskraft i hele Trøndelag.

I vår felles skole skal det være plass til mangfold, innovasjon og skaperkraft.

Det er viktig for Arbeiderpartiet at flest mulig av våre elever kan bo hjemme lengst mulig, nær nettverket sitt, familien sin og fritidsaktivitetene sine. Det styrker distriktene å ha videregående skoler i sine regioner.

Arbeiderpartiet vil beholde nærskoleprinsippet, opprettholde den desentraliserte skolestrukturen og prioritere skolene våre i hele Trøndelag.

Våre skoler har betydning langt ut over de årene elevene går her. De er viktige kompetansearbeidsplasser.

Nærskoleprinsippet er med på å ta vare på de sårbare ungdommene våre og det er viktig for distriktene og næringslivet der fordi arbeidslivet sikres kompetanse og rekruttering av framtidig arbeidskraft. For å sikre nærskoleprinsippet, er det viktig med et godt valg den 11.09.23 for oss i Arbeiderpartiet, også på fylket. Oppfordringen herfra blir derfor at du når du går til stemmeurnen for å stemme, stemmer med begge henda.

Godt valg!