Kjære formannskap, kommunestyre og innbyggere i Heim kommune

foto