En kvalifisert lærer er det viktigste for å gi alle elever en god skole. En av fire som underviser i norsk skole har ikke lærerutdanning og lærermangelen øker. For en ny regjering er det å gi alle elever kvalifiserte lærere som har tid til dem den viktigste skolesaken.

Vi feirer verdens lærerdag med å legge fram ny politikk for å rekruttere, beholde og utdanne flere kvalifiserte lærere. Det å sørge for nok kvalifiserte lærere i skolen er en av de viktigste investeringene vi gjør i ungene våre.

Derfor vil en ny regjering:

  • Fjerne «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014, utover dette består kompetansekravene.

  • Erstattet inntakskravet på fire i matematikk med treffsikre opptakskrav på lærerutdanningen.

  • Rekruttere tilbake lærere som har forlattyrket ved å utvikle et eget program.

  • Ny nasjonal rekrutteringskampanje til lærerutdanningen, særlig rettet mot menn.

Det trengs flere kvalifiserte lærere i skolen, da er det feil å avskilte mange av våre mest erfarne lærere og kreve at de skal bruke sine siste yrkesaktive år på å ta etter- og videreutdanning. Vi skal fortsette satsingen på etter- og videreutdanning for lærere for fullt, men stoppe avskiltingen av lærere utdannet før 2014 fordi den skyver erfarne lærere ut av skolen.

Mange unge mennesker som drømmer om å bli lærer – som brenner for enten språk, historie eller samfunnsfag – har alle forutsetninger for å bli gode lærere for barna våre, inkludert et godt karaktergrunnlag, men som stoppes i dag av høyreregjeringens rigide krav om fire i matte.