Halvering av prisen på månedskort er bra for oss alle