Er frivilligheten døende eller er det tegn på at den er i bedring?

Jeg merker meg at det dessverre er vanskeligere og å vanskeligere å rekruttere folk til frivilligheten. Vi trenger frivillig innsats i alle typer lag og organisasjoner, om det er i idrettslag, kor, pensjonistforening, korps, husflidslag, ungdomsklubb, natteravner, kulturlivet, osv osv. Alt dette driftes av frivillighet og ildsjeler og det legges ned et utall av timer i det frivillig arbeidet. Det er inkluderende, en fin mulighet til å bli kjent med andre, sosialt og ikke minst, viktig for å ha gode tilbud og aktiviteter i kommunen.

Det urovekkende er at det er de samme menneskene man ser, i kiosken, på fotballbanen, som natteravn, og på dugnader. Flere må på banen, og det er bekymringsfullt hvor få som stiller opp når det kalles inn til dugnad!

Jeg har spurt mange og observert mange kommentarer til frivillig arbeid, nei – jeg er for ung eller for gammel, kan jeg betale meg ut av det, dette er det noe som kommunen eller staten må ta seg av, det er da nok av andre som gjør innsats, jeg har ikke noe å bidra med, angår ikke meg, jeg har ikke tid, det blir så mye å gjøre, er ikke interessert, osv.

Hvordan skal vi få opp interessen og ønskene om å delta i frivillig arbeid?

Først så framholder jeg hvor positivt dette er – både for de du gjør en innsats for, men også i stor grad for deg selv. Sosialt samvær og sosial kontakt er viktig – og frivillig arbeid hjelper godt på.

Alle har tid og kapasitet til å bidra litt. Om vi er mange som deltar – så blir det mindre å gjøre for alle.

Det angår oss alle – om vi er unge eller gamle. Den frivillige innsatsen gir tilbud til mange – og ønskelig til flere.

Jeg påstår at uten den frivillige innsatsen, vil limet i samfunnet forvitre, og jeg frykter et samfunn der vi blir svært selvsentrerte og enda mer ensom. For meg er VI-følelsen viktig når det gjelder å stille opp. Det gir meg noe og det skaper samhold i bygda. Forskning viser at der foreldre deltar og barn ser at de voksne snakker sammen, så blir det også mindre mobbing. Og det er også viktig at barn lærer seg verdien av å bidra.

Mange har sagt at vi må «yte før vi kan nyte». Det er svært aktuelt også i dag. Dette er en oppskrift på holdninger vi bør ha for å være med å bygge landet og skape et samfunn som er godt å bo i. Derfor er det viktig for Arbeiderpartiet at frivillig arbeid støttes og verdsettes. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Er det frivillige synlig nok? I en skarp konkurranse om å være synlig for folk, så ser det ut for at frivillige taper. Det er store muligheter for å utvikle samarbeidet mellom det offentlige og de frivillige organisasjonene.

Skaun Arbeiderparti vil arbeide for at:

  • Frivillige organisasjoner må være synlig i opplæringen i skolen og de skal kunne få presentere seg i skolen og for alle i kommunen – og kanskje viktigst for de som er nyinnflyttet.

  • Opplæring i ulike roller i styrene skal tilbys alle lag og organisasjoner.

  • Kommunen og politikerne må ha et tettere samarbeid med hele frivilligheten.

  • Arbeide med rekruttering til frivillige lag og organisasjoner.

Jeg tror at VI sammen får til mer enn hver for oss, selv om andre partier har en annen ideologi. Jeg tror at vi sammen kan gjøre frivilligheten mer levende og vital. Om du synes at frivilligheten trenger et oppsving – så er vi i Skaun Arbeiderparti klar for å gjøre en innsats.

Lars Arne Pedersen