Gangfelt forsvinner på Orkanger og Fannrem, og trafikkskilt gror ned i år også. Hvorfor er det fortsatt sånn i sentrumsområdene? Vi må få avklart om problemet er mangel på ressurser eller mangel på rutiner i Orkland kommune.

I ST 3. august etterlyser Torstein Larsen handling fra administrasjonen og det politisk valgte trafikksikkerhetsutvalget, der Småbypartiet er representert. Larsen peker på krysset Bekkfaret/Thamshavnveien på Orkanger.

Kommunen fikk liste

Nesten to måneder tidligere sendte Småbypartiet og Ole Blåsmo et regneark til Orkland kommune med detaljert oversikt over feil og mangler på det kommunale vegnettet på strekningen Orkanger-Frisbrua. Her inngikk krysset Larsen tar opp. Blåsmo har spisskompetanse etter mange år i NAF. Formålet med kartlegginga var å hjelpe administrasjonen.

Oversikten viser blant annet:

• 36 gangfelt som trenger oppmerking.

• 40 trafikkskilt som står på skakke eller er skjult.

• 8 fartshumper som mangler vegmaling.

Knut Even Wormdal. Foto: Jan Are Melgård

Forsømmer skoleveger

I fjor satte Ole Blåsmo forfall på kommunale sentrumsgater på dagsorden i ST. Disse gatene er skoleveger. Da greide Småbypartiet omsider å få Coop/Orkland kommune til å lage gangfelt slik det var krav om ved bygging av ny Coop Extra på Orkanger. Vi sendte også en kort oversikt over behov for andre tiltak. Trafikksikkerhet er viktigst, men synlig forfall går ut over trivsel og omdømme.

Råbygda/Gjølme-Orkanger

En del politikere gjør mye mer enn det som er vanlig for å bedre forholdene for myke trafikanter. Det er en tung jobb. Den krevende skolevegen mellom Råbygda/Gjølme og Orkanger er ett eksempel. Småbypartiets forslag om bedre sikring ble nedstemt av det politiske flertallet i 2020. Deretter:

• September 2022: Kart med problempunkter og forslag sendt til Orkland kommune.

• Oktober 2022: Ny henvendelse fra Småbypartiet med forslag om enkle tiltak som vil ha effekt.

• Mai 2023: Bilder sendt som viser problempunkter med ungdom på veg til skolen. Detaljert beskrivelse enda en gang av mulige tiltak der tungtransport og et stort antall personbiler krysser gang- og sykkelvegen.

Bruk «gata mi»

Mer enn tre år etter at vi foreslo dialog med bedrifter langs traséen i Furumoen, har Orkland kommune nå gitt to av bedriftene pålegg om tiltak ved kryss. Vi bruker i tillegg meldetjenesten «Gata mi», slik kommunen ber innbyggerne gjøre. Men folk må oppleve at det hjelper å si fra hvis tjenesten skal ha en hensikt.

Svikter de eldre

Også arbeidet med universell utforming går altfor seint. Barrierer ødelegger for rullestolbrukere og andre med hjelpemidler i år etter år selv om det er bevilget penger til tiltak på Orkanger og Fannrem. Tidsbruken forklares delvis med at Orkland kommune bygger fysiske tiltak selv fordi det er billigere enn å leie entreprenør. Det kan diskuteres om forsinkelser lønner seg, og uansett er de enda et eksempel på at skolebarn, eldre og andre myke trafikanter i sentrum er lavt prioritert.