Bøndene vil produsere, men det offentlige velger importvarer

foto