Etter koronapandemien virker det som vi har blitt vant til å holde oss innenfor husets fire vegger. Tall fra statistisk sentralbyrå viser at 51,6% av befolkningen ytet frivillig innsats i løpet av 2022. 18,1% av dette er knyttet til styrearbeid mens 30% er knyttet til dugnader og innsamlinger. I det som var frivillighetens år 2022 er dette ganske bra, men tenk hva vi hadde fått til hvis alle hadde bidratt med noe!

Små og store lokalsamfunn rundt omkring er avhengig av frivillige for å kunne fungere. Lokalsamfunnet trenger noen til å drifte lag og foreninger, rake plena rundt samfunnshuset før 17. mai, plante blomster og bygge et nytt busskur til skolebarna. Uansett hvor stor eller liten jobben er må den på et eller annet vis gjøres. For hva skjer hvis noen ikke gjør disse oppgavene? Vi kan da ende opp med et samfunn uten et rikt kulturtilbud, aktive idrettslag og andre organisasjoner.

De siste to årene har vist oss en viktig ting. Viktigheten av å være sammen. Vi mennesker har behov for sosial kontakt med andre mennesker. Faktisk er dette behovet så grunnleggende at det av noen forskere er plassert på lik linje med behovet for mat og drikke. På grunn av menneskers behov for sosial kontakt med andre må vi alle bli flinkere til å inkludere oss i samfunnet og bry oss om de vi har rundt oss. Ta deg en tur til naboen eller inviter kjente og ukjente hjem til deg for en kopp kaffe. Den lille praten over kaffekoppen eller ved postkassen er kanskje livsviktig for noen, så ikke gå glipp av den.

Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag jobber aktivt for å skape aktive lokalsamfunn. Vårt mål er å skape aktivitet rundt omkring i bygdene slik at ungdom får lyst til å bo i bygda også i framtiden. Vi baserer oss på frivillig arbeid og ønsker å få med oss deg i arbeidet med å skape et aktivt lokalsamfunn hvor du bor! Frivillig arbeid gir deg muligheten til å bli kjent med nye folk, lære deg nye ting og bidra til samfunnet. Så neste gang noen spør deg om å bidra som frivillig, si ja!

Vi i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag oppfordrer folk til:

  • Engasjer deg i lokalsamfunnet

  • Ta deg en tur ut og møt dine naboer

  • Bidra i frivillig arbeid og si ja hvis du blir spurt om noe

Hvis alle bidrar litt kan vi få til så mye mer!