Jeg vil tørre påstå at bondeopprøret var noe av det viktigste som skjedde i det norske samfunnet i 2021. Etter valget fikk vi endelig en handlekraftig landbruksminister i Sandra Borch som virkelig skulle ta tak i det norske landbruket. Dog kunne ingen forutse at en forferdelig krig skulle bryte ut blant Europas to største land. Både Ukraina og Russland er store eksportører av korn, råmateriale og andre landbrukstjenester og produkter. Dette har ført til stor usikkerhet i markedet, og prisene har skutt i været.

Ved årets jordbruksoppgjør bør faglagene Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag, virkelig utnytte at det sitter en Senterparti-statsråd i landbruksdepartementet. Det er store forventninger blant bøndene, men det er nesten like store forventninger blant oss politikere, slaget om norsk landbruk står nå. Det er en stor og tung prosess å få snudd åtte år med blå styring av landbruksdepartementet, men dette skal vi klare. Det er viktig at hele jordbruksoppgjøret som institusjon blir gjennomgått i sømmene, og at det virkelig tas tak for å sikre at flere ser råd for å ta over gårdsbruk og satse som bønder, dette gjelder over hele landet. Norske bønder er private næringsdrivende, og vi lever i et land der kun 3% kan brukes til matproduksjon.

Hvis vi skal se på økonomien til norske bønder med andre øyne, kan vi se en «timelønn» som er så lav at jeg får regelrett vondt i kropp og sjel av tanken. Vi er nødt til å ta tak, og derfor er dette årets jordbruksoppgjør så ekstremt viktig. Sp skal være garantisten for norsk matproduksjon, og nå skal vi endelig snu skuta i norsk landbrukspolitikk. Dette handler om gode levevilkår, matberedskap, god dyrevelferd, og å sikre økonomisk trygghet for familier som driver gårdsbruk over hele landet. Slaget om norsk landbruk står nå!

Lars Myhr Sandlund

Fylkesleder Trøndelag Senterungdom