Orkland er en industrikommune. Til drift og utvikling av industri kreves kraft. Jo mer industri, jo mer kraft. Og kraft er et knapphetsgode. Det mest nærliggende i vårt område er bygging av flere vindturbiner.

Utbygging av det store prosjektet i Ustmarka er forespeilet å gi opp till 2 500 arbeidsplasser. Det sies at allerede neste år starter byggingen av Elinor Batteries, som blir liggende i den grønne industriparken Eiktyr i vår kommune. Og argumentene er mange. Mange arbeidsplasser. For samfunnet som helhet, er det det at industrien som skal bygges der er grønn og miljøvennlig. Så langt høres dette forlokkende og bra ut.

Pensjonistpartiet Orkland tillater seg å være skeptiske. Dette på grunn av behovet for energi. Det vil si tilgang på fornybar energi. Det er en forutsetning for å løse klimaproblemene og for å utvikle ny industri og batterifabrikker. Det er slik at vindkraft blir en stadig mer konkurransedyktig energikilde som kan bygges uten økonomisk støtte.

Derfor mener vi at et ønske om videre utbygging av vindkraft i vår kommune, vil komme relativt raskt. En slik utbygging vil legge beslag på store naturområder og være til sjenanse for innbyggerne i kommunen.

Det samme vil også en utbygging av området i Ustmarka. Store områder med myr vil bli berørt og dette vil i sin tur gå utover klimaet.

Den politiske ledelsen i Orkland legger nå opp til en debatt og en diskusjon om kraftsituasjonen i kommunen. Det synes vi er greit, så lenge det ikke er bakenforliggende forhold som ligger bak.

Pensjonistpartiet Orkland har programfestet et nei til videre utbygging av vindkraft i Orkland kommune denne perioden. Det står vi fast på. Vi ønsker ikke flere vindturbiner i nye områder.

Vi er også svært skeptiske til utbyggingen som snart skal skje i Ustmarka. Vi tenker på ødeleggelsen av viktige myrområder og natur for øvrig. Vi tenker også på de uheldige konsekvensene dette vil ha for infrastruktur i hele kommunen, og også på knapphet på nødvendige tjenester. Dette kan bli arbeidsplasser som kjøpes for dyrt, i dobbel forstand.

Vi stiller oss på naturens side i disse sakene. Natur er et knapphetsgode og flere vindturbiner i fjellområder er til stor skade, for mennesker – og for dyre- og fugleliv.

Vedtatt på årsmøtet i Pensjonistpartiet Orkland.