Alle deler vi nok superlativene som blir brukt om Nils Arne. Han var svært dyktig i mange faser av livets sider og aktiviteter, men noen økonom kan vi vel neppe bruke om han?

På slutten av åtti- og litt inn på nittitallet deltok jeg som leder av fotballgruppa i Orkdal Idrettslag (OIL), Odd Almli, leder av hovedlaget OIL og Nils Arne i flere interne møter hvor temaet var fotballhall på Follo. OIL skulle stå som eier av hallen. Vi fant fort ut at det ble for liten plass på Folloplatået og endte med «å plassere» hallen på jordet nedenfor og øst for Orkdalsveien mellom Follo og Sorenskrivergården. Som kjent så ble ikke planene videreført den gang, og heller ikke senere.

Slik kan en storhall på Follo bli, sammen med den videregående skolen.

Når det gjelder dagens planer om hall på Follo, så er nok beliggenheten den smarteste, totalt sett. Og jeg er heller ikke i tvil om at det økonomisk lar seg gjøre å realisere planene, gjennom alle de offentlige støtteordningene som finnes.

Hvis politikerne finner rom for å prioritere fotballhall i disse trange økonomiske tidene. Fylkeskommunen har ei lånegjeld på rundt 12 milliarder kroner, og har ikke funnet rom for ny vei til Ustjåren i de forgagne 30 årene.

Orkland kommune er vel heller ikke de rikeste med ei lånegjeld på nærmere 2,5 milliarder. Og da gjenstår vel bare Staten av de offentlige bevilgede myndigheter?

Prosjektgruppa opplyser at «det står et samlet idrettsmiljø bak Nils Arne Eggen Arena (NAEA). Og det er ikke kommunen som finansierer hallen, det gjør idretten med støtte fra næringslivet». Hvilke opplysninger har «idretten» som har ført til at «den» står samlet bak, og som vi andre tydeligvis har gått glipp av? Og vil næringslivets styrende organer øke sine budsjettposter på sponsorat til støtte for å bygge og drifte hall, uten å berøve andre sponsormidler? Vil ikke bygging og drift av denne hallen føre til at næringslivets bidrag til idretten for øvrig bli rammet?

I min tid som fotballeder slet vi fælt for å skaffe penger til drifta av klubben. Det forundrer meg mye om det går så mye glattere å skaffe penger i klubbkassa i disse tider, enn hva vi slet med i 80- og 90-årene.

Ser i lokalavisa at svømmeavdelinga i OIF er på konkursens rand, så hele idretten står vel neppe bak. Det er nemlig drifta og leia av den prosjekterte storhallen som bør bekymre dagens og fremtidens idrettsledere. Ny storhall vil ramme dagens økonomiske drift av hele idretten i Orkland kommune.

Gamle Orkdal har en av Norges flotteste vinteridrettsanlegg i Knyken. I sentrale strøk har vi anlegg for sommeridretten med tre flotte oppvarmede fotballflater i fulle størrelser. Én friidrettsbane i full størrelse og tipp topp moderne innendørs svømmeanlegg i Folkehelsesenteret og flere idrettshaller, så per i dag er det vel ikke mangel på anlegg i Orklands sentrale strøk.

Da står det dårligere til med idrettsprestasjonene. En skal langt ned på resultatlistene for å finne navn fra barn og unge fra disse områdene. En kan spørre seg selv hvorfor? Det er tydeligvis ingen sammenheng mellom anlegg og idrettsprestasjonene. Storhall vil neppe øke idrettsprestasjonene proporsjonalt med bygging av flere og større anlegg?

Avslutningsvis synes jeg innlegg fra Prosjektgruppa for Nils Arne Eggen Arena bør signere med personnavn når de svarer på navngitte ytringer i avisa.