Før helga ble det kjent at Elinor Batteries, med milliardselskapet Valinor i ryggen, skal etablere en batterifabrikk i Ustmarka. Totalt er det snakk om ei investering på over 30 milliarder, og på sikt vil etableringa kunne gi arbeid til inntil 2500 personer. Prosjektet avføder enorme muligheter, men også en god del utfordringer. Samtidig vil nok mange stille seg spørsmålet: Er planene realistiske?

Hvis man tar det siste først. I forrige uke kom nyheten om at batteriselskapet Freyr, som skal bygge en gigantisk batterifabrikk i Mo i Rana, har sikret seg en battericelleavtale i USA verdt hundre milliarder kroner. I fjor høst ble det kjent at fabrikken skal levere batteripakker til japanske Nidec Corporation til en verdi av 30 milliarder. Selskapet har dermed skaffet seg en ordreportefølje på langt over hundre milliarder kroner, ett år før fabrikken skal stå ferdig. Dette sier noe om realismen i prosjektet i Orkland, da det her beskrives hvor ettertraktet disse produktene er på verdensmarkedet.

Samtidig kan det fort dukke opp snubletråder også. Søndag skrev E24 om Joe Bidens skattepakke, som har til hensikt å koble USA av Kinas forsyningskjeder. Men pakken kan også innebære at USA også kobler seg av europeiske forsyningskjeder. Blir pakken vedtatt, vil amerikanske selskaper få en skattelette på rundt 15 milliarder kroner, noe som i så fall vil påvirke europeiske batteriselskapers konkurranseevne mot det amerikanske markedet.

Tilgang på nok kraft vil på nasjonalt nivå være blant utfordringene knyttet til etablering av batterifabrikker i Norge. Ferdig utbygd vil fabrikken i Ustmarka dimensjoneres for en kapasitet på 300 megawatt. Forutsatt et forbruk på 300 mw per time gjennom hele året, snakker vi om et forbruk på 2,6 terawatt, noe som er ekstremt mye strøm. Forbruket vil aldri nå slike høyder. Da er det kanskje mer realistisk å se for seg et forbruk som ligger et sted mellom Thamshavns og Wacker Hollas forbruk, som ligger på henholdsvis 0,4 og 1,0 terawatt per år.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Uansett muligheter og utfordringer, det er viktig at orklandssamfunnet tar høyde for at etableringa vil komme. Det innebærer et stort og helt avgjørende viktig arbeid i forkant. Ei så massiv etablering vil både på kort, mellomlang og lang sikt øke presset på kapasiteten innen skole, barnehage, eldreomsorg, ja, innenfor så å si alle tjenesteområder. I tillegg vil det øke presset på annen infrastruktur som vei, vann og kloakk. For at dette prosjektet skal bli preget av muligheter med positive fortegn framfor utfordringer med negative, er det viktig at kommunen og hele lokalsamfunnet evner å være i forkant med utbygging av infrastruktur. Og den jobben må starte så fort som mulig.