Inission AS på Løkken produserer elektronikk som brukes til alt fra inngjerding av beitedyr til romfart. Og Inission kan faget sitt, bedriften har nemlig hatt en eventyrlig utvikling de siste årene. På to år er omsetninga doblet og arbeidsstokken er økt fra 78 ansatte i fjor, til 109 nå i år.

Dermed skulle man tro at reisen de siste årene har vært en dans på roser. På mange måter har det vært det, men daglig leder Erik Dragset legger ikke skjul på at den voldsomme veksttakten har vært utfordrende. Og den store utfordringa har vært å få tak i faglært arbeidskraft. Men da det viste seg at det var nesten ingen faglærte tilgjengelig, valgte bedriften å gjøre et noe utradisjonelt grep. De skrotet kravet om fagbrev. Fokuset på fagkompetansen hos dem bedriften skulle ansette, ble endret til å dreie seg mer om hvilke mellommenneskelige kvaliteter jobbsøkeren hadde. «Vi har mer fokus på holdninger, egnethet og personlighet. Vi snakker mye om det i intervjuene. Vi tenker at fagkompetansen skal vi klare å lære dem, bare det er rette typen,» forteller Dragset til ST.

Med en slik strategi har bedriften lyktes veldig godt. Med god hjelp fra Midt-norsk opplæring og Meldal videregående skole, har bedriften fått på plass et opplæringsløp som sikrer tilgang på ansatte, samtidig som det sikrer kvaliteten på produktene som produseres. Ufaglærte som ansettes signerer en kontrakt hvor de forplikter seg til å starte et løp som på ett tidspunkt ender i et fagbrev. I dag har bedriften mellom 15 og 20 slike «voksenlærlinger».

80 -tallet var det relativt lett å få seg jobb uten fagbrev. Anleggsbransjen tok imot ungdommer nærmest rett fra ungdomsskolen med åpne armer. Ungdommene fikk opplæring og flere endte opp med både maskinførerbevis og god lønn. De senere årene er det blitt stadig vanskeligere for unge som sliter med å takle teoritunge utdanningsløp, og antallet unge uføre øker stadig.

Ikke minst derfor er det prisverdig at Innision nå velger en rekrutteringsstrategi som gir gode muligheter også til de som ikke er så skoleflinke. Her får folk vise hva de duger til, selv om de ikke nødvendigvis har vært enere på skolen. Resultatet har vist seg å bli en stor vekst i antall ansatte, samt en voldsom omsetningsvekst. Dette bør være et eksempel til etterfølgelse hos alle bedrifter!