Prat - prat - prat. Noe må gjøres.

Jeg er en "do'er" - liker handling framfor prat.

Et konkret forslag til noe som må gjøres for å skape et bedre tilbud for ungdommene på Orkanger. Hva med å etablere et nytt hus/lokale: UngdomsKUBEN!

F.eks:

• Gamle Søra-bygget (mest sentralt)

• Riv gamle Grendstuggu Evjen - bygg nytt?

Bygg et stilig, moderne hus (en KUBE) som er åpent på ettermiddag/kveldstid.

Drømmen hadde vært om det her kunne jobbet «eksperter» på ungdom: Sosionomer, miljøterapeuter, vernepleiere, barne- og ungdomsarbeidere etc.

Kanskje kunne helsesykepleier vært der til et fast tidspunkt ukentlig/månedlig.

Kanskje kunne det vært flere rom her?

• Lokale for gaming

• Open mic- night (muligheter for ungdommer med sans for musikk, stand-up etc. å vise seg frem med publikum i salen)

• Muligheter for å lære instrument/band

• Mekkeverksted i kjeller

• Rom for kunst/tekstilarbeid (sy, strikke, male..)

• Kvelder med quiz, foredrag, kurs, utdanningsråd/rådgivning (økonomisk rådgivning), workshop i sosiale medier etc.

• Kortspill/sjakk/biljard

• Loungerom med storskjerm (kjellerstue, loftstue-vibber: et sted der ungdommer kan møtes og være sammen: for de ungdommene som mangler dette hjemme og i sin omgangskrets.)

• Et samlingsrom med kjøkken/kantine der det serveres sunn kveldsmat hver kveld i trygge omgivelser der man møter trygge voksne.

• Kakao/te/rundstykker/hjembakt brød.

Kanskje kjøkkenet kunne vært en fin boltreplass/mestringsarena for ungdommene også?

Kanskje finnes det måter å søke om midler til dette?

Kanskje vil lokalt næringsliv være med å bidra, både med økonomiske midler, planlegging av byggets utforming, bidrag inn i KUBEN med praktisk utforming og tilstedeværelse ved ulike arrangement, kanskje er givergleden stor til et slikt prosjekt?

Det vil vel også være lurt å få med ungdommen selv på idémyldring med tanke på ønsket behov i et slikt hus.

Jeg skjønner at det vil medføre store kostnader både til bygging og drift i form av kommunale stillinger, men dette er penger og kostnader man i det lange løp kanskje sparer samfunnet for - i form av forebyggende arbeid som gjør at barn og unge får en trygg og god oppvekst med en god møteplass.

Make Orkanger great again!

Hilsen engasjert mamma fra Evjen