Vi har blitt mer mangfoldige, mer forskjellige, og har ulike forutsetninger for deltakelse i diverse fritidsaktiviteter. Derfor må vi også jobbe målrettet for å gjøre terskelen for å være med så lav som mulig.

Jeg lærte (eller: «lærte») selv å stå på ski godt inne i 20-årene, og inngangen til denne flotte aktiviteten var lånt skiutstyr som lot meg prøve ut noe jeg ikke kunne - helt kostnadsfritt. Overraskende nok falt skigåingen i smak. Etter noen vintre i noen overkommelige skiløyper rundt om, tror jeg at man kan si at jeg er på nivå med en «typisk norsk» relativt liten unge - ikke helt stø på ploging, bremser jeg med jevne mellomrom småpanisk ned med bakenden ved å sette meg ned hvis jeg får for stor fart. Ja, ja - å lære noe i voksen alder er som regel vanskeligere enn det å lære det som barn. Men viktigst er vel å komme seg ut og ha det fint i aktivitet, er det ikke? Gevinsten for folkehelsa kan være stor selv om man aldri kommer til noe mesternivå.

Å lære bort til barna sine noe man ikke kan er enda vanskeligere. I de siste tiårene har Norge blitt stadig mer mangfoldig; tida der vi kan ta for gitt at alle har kunnskap om ulike typer aktivitet og nok ressurser til å kjøpe inn riktig utstyr og følge opp opplæringen, er over. Nå er tida inne for at vi anerkjenner at det å delta på fritidsaktiviteter av ulik art kan være forbundet med en terskel vi ikke får bort med å vifte i hånda og si: «Det er bare å prioritere! Det er bare å komme seg ut». Denne terskelen kan handle om ferdigheter, kapasitet, tid, økonomi eller andre ting, og det må vi ta på alvor.

Heldigvis er det en del vi kan gjøre for å minimere noen av slike hindre. Med gode fellesskapsløsninger der vi jobber for å jevne ut forskjeller i samfunnet kan vi bidra til at flere barn skal få være med på aktiviteter på fritida. Det gjøres også i Orkland.

Fredag før høstferien åpnet BUA Lensvik - et fantastisk tilskudd til vårt arbeid for å forebygge utenforskap og for inkludering. BUA er et nettverk av utstyrssentraler - eller, hvis du vil, «bibliotek» der du i stedet for bøker kan låne idretts- og fritidsutstyr av topp kvalitet. Sykler, skateboard, telt og ryggsekker, hengekøyer og fotballer på rekke og rad fyller hyllene i utstyrssentralen. Etter hvert som man kommer nærmere vinteren, kommer det både langrenn- og alpinski inn, og mye mer.

Poenget med utstyrssentraler er at ALLE skal kunne komme inn og låne bra utstyr til seg selv og familien når de trenger det. Bruker barna ski bare på skolens skidager, er det nok mye mer fornuftig å låne enn å kjøpe. Har du lyst til å prøve ut en hengekøye før du bestemmer deg om dette er noe for deg, eller vil du prøve ut en ny aktivitet før eventuelt innkjøp - er BUA også stedet for deg. Besøk av barnebarna i vinterferien? Null stress. Utvalget av utstyr på de ulike sentralene varierer, men i Orkland kan du låne alt fra ski, skøyter, sykler, sparkesykler, hjelmer, snøresere, akebrett, bålpanne, kano, telt, ryggsekker, tursko, fiskestenger, SUP og mye mer. Bortsett fra nyåpnede BUA Lensvik har vi nemlig fra før BUA Meldal og Kirkens bymisjon sitt Skattkammer på Orkanger. Du kan låne alt av utstyr du trenger helt gratis på alle disse sentralene uansett bosted. I tillegg har BUA-nettverket utstyrssentraler over hele landet som du også kan besøke når du er på ferie et annet sted.

Få (om noen) kommuner i Norge kan skilte med like god «dekning» av utstyrssentraler ift. innbyggertall, som Orkland. Det er en bevisst prioritering i vår kommune. I fjorårets budsjettbehandling i kommunestyret sørget flertallsgruppa (Ap, Sp og KrF) for eksempel for å innføre et tilskudd til det ikke-kommunale Skattekammeret på Orkanger for å sikre videre drift. Når man nå åpner BUA Lensvik i tillegg, og planlegger nye innkjøp på BUA Meldal, er dette er del av den samme satsingen - noe vi også programfestet før forrige valg.

Men utvikling av utstyrssentraler er bare ett av tiltakene vi i Orkland har prioritert for å gjøre det lettere for alle barn og unge å være med på aktiviteter på fritida. Senest i siste kommunestyremøte før sommerferien bevilget vi 200.000 kr ekstra til vårt Fond for fritidsaktiviteter til barn og unge, der familier kan søke om å få dekket ulike utgifter på en enkel og ubyråkratisk måte. En flott ordning som gjør at uansett hva man er med på, kan man få hjelp til å betjene kostnadene for å delta hvis økonomien er et hinder - samme om det gjelder kontingent, avgift, innkjøp av fotballsko eller betaling for elevplass i kulturskolen. I samme møte tilførte vi også mer midler til ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp». I vår langstrakte kommune er det viktig for oss at barn og unge skal få være med på både ungdomsklubb og andre aktiviteter, også hvis de bor mindre sentralt. Det er inkluderingsarbeid i praksis.

Det er godt å lese at regjeringen nå foreslår videre store tilskudd til inkludering av barn og unge i sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Der foreslås det blant annet 17,5 millioner kroner til etablering og videreutvikling av hele Norges utstyrssentraler.

Det er riktige prioriteringer i tider der vår økonomi utfordres, og det gleder hjertet til en friluftsentusiast som i voksen alder har funnet glede i mange uteaktiviteter - takket være lånt utstyr.

Å få delta i fritidsaktiviteter må være en rett for alle. Besøk gjerne ditt nærmeste BUA eller Skattekammer og sjekk selv hvor kult det som er lånt, kan være. Vi sees i skiløypa (på barneskirenn)!