Statsforvalteren kan umulig mene dette: Nei til bolig for kårfolket i Øyasetra i Laksebygda/Hoston og nei til Coop Marked, Storås for å få holde åpen søndagsbutikk noen uker i sommerhalvåret.

Så langt jeg har forstått er Statsforvalteren Statens forlengede arm i fylkene, samme funksjon som tidligere Fylkesmannsembete hadde. Kontroll med at statlige bestemmelser, lovreguleringer  og direktiver blir overholdt.

Å si nei til kårbolig på ønsket tomt i Laksebygda/Hoston kan ikke avslås med noen form for fornuft, og slett ikke i tråd med regjeringspartienes politiske plattform. Begrunnelsen er etter mitt forstand tatt ut fra løse luften. Senterpartiets statsråd må da kunne kviskre Statsforvalterembetet noen ord i øret om sin distriktspolitikk!

Under forutsetning om at butikkeier, ledelse og øvrige ansatte er enige om å forsøke med søndagsåpen butikk noen sommeruker så må da dette være mulig å gjennomføre også ved Coop Marked Storås. Butikken leter etter fundament for å overleve, og kanskje er dette ett vesentlig trekk. Det er da for alt jeg vet flere butikker nedover i Orkland kommune som allerede har slik tillatelse.

Om ikke annet er mulig for å få Statsforvalteren til å endre mening så bør Arbeiderpartiet og Senterpartiet lokalt gi oss bevis på at partienes tilknytning til regjeringspartiene er av stor betydning og viktig.

Jeg venter spent!