Vi foreslo ti flere lærlingplasser i Orkland kommune fra høsten 2022, men fikk bare tre stemmer for forslag i kommunestyret i Orkland under budsjettbehandlinga rett før jul.

Hvert år har vi elever som får avbrutt utdanningsløpet sitt fordi de ikke får lærlingplass. SV vil oppfordre næringslivet til å satse på framtida og ta inn lærlinger og sikre seg framtidig lokal kompetanse og arbeidskraft.

Hvert år er det krise i eldreomsorg, hjemmetjenesten og helsetun fordi vi mangler kompetent arbeidskraft til å fylle vaktene i ferier. Det må vi gjøre noe varig med for å løse, ikke ty til kortsiktige løsninger med vikarbyråer og folk med dårlige ferdigheter i norsk.

Sats på ungdom som vil utdanne seg som helsefagarbeider ved å tilby de lærlingplass. De som vokser opp her, tar utdanninga i kommunen vil også vanligvis bli boende. De vil også bidra med sin arbeidskraft under læretida. Det er sløsing med energi og utdanningskapasitet at vi hvert år har elever som ikke får lærlingplass og får avbrutt utdanninga si.

Orkland kommune satser på å begrense utenforskap. Å hjelpe ungdom søm ønsker å skaffe seg en utdanning fram til ferdig fagbrev, er en billig måte å lose flere ungdommer inn i arbeidslivet på.

Vi vet vi vil trenge flere hender blant annet i helsefag, heimetjenesten, på helsetun, innen IT, i barnehager og skoler i årene framover. I november var det 41 lærlinger i Orkland kommune, 3 var finansiert av NAV og 1 av enheten selv. SV foreslo i år som i fjor å opprette flere lærlingplasser i kommunal virksomhet.

En ekstra lærling med tiltredelse fra 1. august 2022 vil koste 101.400 kroner. Samlet kostnad for 10 lærlinger er 1.010.400 kroner. Det er en beskjeden kostnad og velter ikke noe kommunebudsjett. Dersom lærlingene arbeider ved Helsetunet i Meldal eller Krokstadøra, vil kostnadene bli noen tusen lavere fordi arbeidsgiveravgifta er under halvparten så høy som i sentrum av Orkland.

En lærlingplass for heile året koster 202.800 kroner i 2022 i høyeste avgiftssone med 14,1 prosent arbeidsgiveravgift.

Kjell Rønningsbakk

Kommunestyrerepresentant Orkland (SV)