Jeg prøver å følge godt med på saken om planene for en golfbane i Knyken. Det er mange faktorer som er belyst; behov, fiansiering, miljøavtrykk etc. Kunnskapen illustrerer at planene bør legges bort som snarest.

Mitt ærend er klima og naturvern. Bakgrunnsmaterialet om planene om golfbane i Knyken er mangelfullt for klima- og naturhensyn, og prosjektet er ikke bærekraftig. Er Orkdal IL og Orkland kommune blinde og døve overfor våre klimautfordringer? Utbygging på myr utløser uansett store karbonsutslipp og generell reduksjon av artsmangfoldet. Det virker som Orkland ikke er med på dugnaden vi alle må sette igang. Nå må flertallskonstellasjonen i kommunstyret se sitt ansvar og stoppe planene. At dere i tillegg har bevilget 200.000 kroner til reguleringsplanen er et negativt signal og en svært dårlig disponering i en anstrengt kommuneøkonomi. En realisering av golfbanen i Knyken vil bli en svart skamplett i Orkland. Hvem vil være bekjent av den?

Motstanden er stor i lokalmiljøet, men styringspartiene mangler både forankring og miljøprofil i denne saken. Og det bekymrer meg. Kan Orkland kommune og Orkdal IL snu seg rundt og heller bli en miljøvinner? Her er utfordringen! Trekk tilbake pengene og stans prosjektet.

Ole Tolstad, abonnent og naturelsker