Foreldre er redde for ungene sine. Folk som er dårlige til beins står uten beskyttelse der biltrafikk strømmer ut og inn fra alle kanter. Slik har det vært i snart 600 dager.

Pass deg ved Coop

Området har fungert som et kaotisk minefelt for eldre, barn, funksjonshemmede og andre myke trafikanter i mer enn ett og et halvt år. Situasjonsplanen for Coop-utbygginga viser sju nye gangfelt i gatene rundt butikken. Gangfeltene finnes ikke. Verken utbygger Coop Nordvest eller Orkland kommune har tatt initiativ til å få dem på plass. Kanskje Coop («litt ditt») og kommunen («modig, klok og nær») snart vil forklare folk hvorfor?

Farlig skolevei fra Bakkan

Initiativet kom fra Småbylista. Vi sendte brev om kaoset til Orkland kommune 5. mai. Senere har vi purret fem ganger i to politiske fora. Etter å ha undersøkt, svarte kommunen at det er Coop sitt ansvar å etablere gangfeltene, og at Coop snart ordner opp etter godkjent skiltplan.

Det ansvaret hadde Coop Nordvest åpenbart ikke tenkt å ta. Like innlysende er det at Orkland kommune mangler helt grunnleggende rutiner når man kan la så grove mangler passere på kommunalt vegnett.

Like ved Coop ligger et gangfelt som er asfaltert vekk. Det feltet er kommunen sitt ansvar. Her passerer skolebarn fra Bakkan mens det kommer trafikk fra fire kanter i stor fart. Ungene skynder seg over veien uten vern. Slik har det vært siden skolestart, selv om feilen er påpekt gang på gang.

Tverradkomsten

Orkland har som mål å bli sertifisert som trafikksikker kommune. Faktum er at kommunen ikke en gang kontrollerer at skilt og gangfelt er på plass ved kryssinger på de mest brukte skoleveiene. Slikt tilsyn koster nesten ingenting. Akkurat det handler ikke om penger, men om dårlige vaner.

I år etter år har Småbylista mast om skoleveier, fortau og gangfelt, samt fjerning av barrierer som er til hinder for folk som må bruke rullator eller rullestol i sentrum. Det går sakte framover. I Orkdal kommune ble alt av behov forsøkt avfeid. Flertallet prioriterte glatt asfalt i Knyken framfor fortau i Tverradkomsten da det fantes penger å fordele.

Mindre ressurser i Orkland

I storkommunen Orkland aner vi en gryende forståelse, men det mangler penger og mannskap. Leder Oddvar Kjøren (Ap) i trafikksikkerhetsutvalget sier i et intervju med ST at Meldal, Agdenes og Snillfjord hadde med seg svært lite ressurser til samferdsel. I Tverradkomsten - ei tungt trafikkert hovedgate - har kommunen ennå ikke hatt tid til å lage noe så enkelt som et gangfelt ved Mostargata. Kjøren ber om litt tålmodighet. Oddvar Kjøren har nok de beste intensjoner, men tålmodigheten tar slutt også på Orkanger. Mange av problempunktene har versert som tema i snart ti år.

Forholdene ved Coop Extra blir ordnet opp i på grunn av påtrykk utenfra. Coop åpnet også butikken uten pålagt sykkelparkering og uten å bygge om krysset Trondheimsveien/Thamshavnveien. Det første var «glemt», det andre skyldtes en misforståelse mellom Coop og kommunen.

Ingen trygghet, dårlig rykte

Den samme kommunen gjorde i 2020 som Coop Nordvest ba om, og fikk det politiske flertallet til å fatte et reguleringsvedtak til fordel for Coop på Laksøra. Vedtaket var åpenbart lovstridig. Det måtte gjøres om etter at Småbylista krevde lovlighetskontroll.

Orkland kommune har en plikt til å sørge for at utbyggere følger vedtatte planer – enten det gjelder arealbruk eller trafikksikkerhet. Forsømmelsene rundt Coop Extra er ett av flere eksempler på at vi tilbyr de svakeste i trafikken uverdige forhold. Om ikke annet, så bør flertallet tenke på at det svekker Orklands omdømme.

Hans Kringstad representerer Småbylista Orkland. Foto: Catharine Morken