8. mai 1945 ble Norge igjen et fritt land etter fem års okkupasjon fra nazi-Tyskland. Siden har vi på denne datoen feiret friheten og hedret norske veteraner for innsatsen under andre verdenskrig. Gjennom de fem årene krigen varte, fikk vi erfare hvor vond menneskeheten kan være hvis den styres av diktatorer med et menneskesyn som definerer ulikt menneskeverd, et menneskesyn som applauderer undertrykkelse og forakt, et menneskesyn som setter drap i system for å fremme egen makt og innflytelse. Vår feiring 8. mai markerer seieren over et slikt menneskesyn.

Å feire denne dagen er fortsatt viktig, ikke minst for å bevisstgjøre nye generasjoner om hvor galt det kan gå i det øyeblikk vi tar frihet og demokrati for gitt. Det siste året har vi vært vitne til hvordan statsledere kan få sitt eget folk til å tro på en løyn om at aggresjon mot et nabofolk er en beskyttelse av eget folk. Vi har også fått se hvordan denne aggresjonen rammer sivile gjennom terrorbombing, med død og lemlestelse som resultat. Etter andre verdenskrig trodde få av oss at Europa igjen skulle brenne på grunn av en diktators forkvaklede menneskesyn og begjær etter makt. Putin har med angrepet på Ukraina vist at ingen av oss kan ta fred og demokrati for gitt. Derfor er det fortsatt viktig at vi feirer friheten, og tar avstand fra alt som truer den.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

I 2011 etablerte regjeringa veterandagen, som siden er blitt samkjørt med frigjøringsdagen. Siden har 8. mai hatt navnet frigjørings- og veterandagen. Det å inkludere hyllesten av dagens veteraner i denne dagen, har vært både riktig og viktig. Siden 1945 har over hundre tusen nordmenn tjenestegjort i over hundre fredsbevarende operasjoner rundt om i verden. Selv om det finnes delte oppfatninger om hvor fredsbevarende alle disse operasjonene har vært, så er det ingen tvil om at soldatenes mandat har vært å gjøre en innsats for fred og frihet.

Derfor er det utrolig viktig at disse veteranene hylles på denne dagen. Mange av dem har nemlig måttet betale en høy pris, i form av traumer og psykiske plager. I mange år ble disse veteranene langt på vei gjemt bort, uten noen form for verken anerkjennelse, ettervern eller annen oppfølging. I 2018 ble det imidlertid bestemt at alle tidligere veteraner skulle tildeles Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. I kjølvannet av denne anerkjennelsen har det oppstått veteranforeninger, blant annet Orkland og omegn veteranforening, som i dag samles jevnlig og som tar godt vare på hverandre.

I 1937 skrev Arnulf Øverland diktet; «Du må ikke sove», et dikt som langt på vei advarte mot det som skulle skje få år senere. La 8. mai stå som ei vaktbikkje for at vi ikke skal sovne igjen!