Å drive et idrettslag er en krevende øvelse. Trenere skal skaffes til veie. Det samme skal frivillige til styre og stell, og ikke minst skal man bygge, vedlikeholde og drive haller, baner og andre idrettsfasiliteter. Alt dette koster penger, mye penger. Og hvem må skaffe disse pengene? Jo foreldre og andre frivillige som må stille opp på dugnader, selge dopapir og kjekspakker, slik at egenandelen blir av en slik størrelse at man har råd til å la ungene delta.

Å finne motiverte folk til alle vervene og innsatsen som kreves, er for mange idrettslag vanskelig. Og jo mindre idrettslaget er, jo vanskeligere kan det fort være. I gamle Meldal kommune har man nå tatt konsekvensen av dette. I lang tid har de seks idrettslagene i denne geografien diskutert og forhandlet om de skal slå sammen idrettslagene til ett stort og kraftfullt idrettslag. Torsdag denne uka ble på mange måter en historisk dag da fem av idrettslagene, IL Nor, Meldal IL, Dalguten IL, Meldal FK og Meldal HK, vedtok å slå seg sammen til Meldal sportsklubb. I disse lagene ble det avslørt stor entusiasme, da det så å si var enstemmighet rundt vedtaket som ble fattet.

For barn og unge i Meldal, vil det som nå skjer etter all sannsynlighet innebære et stort pluss. Så mye aktivitet og ressurser samlet i ett idrettslag, vil utløse mye ekstra kraft. Det blir mange flere å dele oppgaver og verv på. Man vil også kunne ta ut en betydelig rasjonaliseringsgevinst knyttet til administrasjon og drift, og ikke minst vil man samle mye kompetanse og dugnadsvilje rettet mot samme mål - nemlig gode, bærekraftige og økonomisk håndterbare tilbud til barn og unge. I tillegg vil man kunne ta ut betydelige økonomiske effekter ved å samle kreftene på denne måten. Og sist men ikke minst som den nyvalgte nestlederen Stein Elshaug poengterer: «Dette kommer til å binde sammen grendene i gamle Meldal enda bedre sammen, det vil styrke samholdet.»

Løkken IF valgte å si nei til sammenslåinga, og fortsetter dermed som et eget idrettslag. Et sammenslåingsvedtak var avhengig av to tredels flertall, noe den ekstraordinære generalforsamlinga i Løkken IF var relativt langt unna. Mens 30 stemte for sammenslåing, stemte 38 nei.

Man skal ha stor respekt for at folk på Løkken sa nei. Men med tanke på at over 40 prosent ønsket sammenslåing, kan det være en fare for at medlemmer i Løkken IF nå velger å rette blikket mot Meldal sportsklubb, som de ønsket å være en del av. Hvis det skjer, risikerer man at Løkken IF tappes for ressurspersoner, som er viktig for alle idrettslag når det kommer til drift. Håpet er at et slikt scenario ikke slår til. Uansett, gratulerer og lykke til både til Meldal sportsklubb og Løkken IF.