Brakkerigg - ei politisk hodepine som kan gi omdømmetap

foto