Ansatte i private barnehager streiker. 17. oktober gikk Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta ut i streik i de private barnehagene som er organisert i PBL. Kravet er rimelig og rettferdig. De sier nei til reduksjon i framtidig pensjon, og vil ha en pensjonsordning som er like god som barnehageansatte i kommunene.

Fra 27. oktober trappes streiken ytterligere opp.

Fagforbundet streiker for rettferdighet

I årets lønnsoppgjør stilte arbeidstakerne krav om at PBL skulle stå ved løftet sitt om å fullføre avtalen om en ny pensjonsordning for de barnehageansatte, en ordning som skulle bli like god som pensjonsordningen for de ansatte i kommunene.

Det er en uklok politikk å kutte i ordningene i private barnehager. Det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe i disse barnehagene. Det burde si seg sjøl at både pensjonsordninger og lønninger bør være sammenlignbare i konkurransen om kompetanse og arbeidskraft.

PBL har råd – hvis de vil

Interesseorganisasjonen til de private barnehagene, Private barnehagers landsforbund (PBL) hevder det blir for dyrt å gi våre medlemmer en anstendig pensjonsordning. Det er ikke riktig. Private barnehager får dekket utgiftene til pensjon gjennom overføringer fra det offentlige.

Politisk spill

Fagforbundet mener PBL bruker barnehageansatte i et politisk spill for å få regjeringen til å øke tilskuddene til de private barnehagene. Vi mener det blir feil å dytte de ansatte foran seg i en strid som handler om noe ganske annet.

Striden mellom myndigheter og PBL kunne vært unngått. Vi mener at barnehagene skal ha dekket sine pensjonsutgifter krone for krone – verken mer eller mindre.

Kan tape mange penger

Streiken handler om to ting. Hvor mye som hvert år skal settes av til pensjon, og hvordan ordningen for avtalefestet pensjon skal utformes. Det er store summer det handler om. Barnehageansatte i PBL taper store summer på dagens pensjonsordning i PBL – mange vil få 50 000–70 000 kroner mindre utbetalt i pensjon hvert år sammenlignet med ansatte i offentlige barnehager.

På toppen av det hele må de betale én prosent mer i pensjonsinnskudd enn det som er vanlig – og likevel få mindre ut i pensjon i den andre enden! Vi i Fagforbundet tror alle forstår at vi ikke kan akseptere dette.

Rammer foreldre og barn

En streik i barnehagene vil dessverre bety at barnehagetilbudet reduseres og barnehager stenges. Fagforbundet Trondheim og Fagforbundet Levanger  beklager at barn og foresatte rammes. Vi opplever stor støtte og forståelse, også fra foreldrene, i denne konflikten.

Denne streiken er for rettferdighet!