Krigen i Ukraina skaper energikrise, noe som har ført til ei en voldsom økning i strømprisen her hjemme. Samtidig økes renta kraftig, som et ledd i å få kjølt ned økonomien. Nordmenn opplever også en uvanlig høy prisvekst. Summen av dette, pluss mange andre ting, gjør at regjeringa føler seg tvunget til å barbere neste års statsbudsjett. Å lykkes med dette er viktig, da det vil bli veldig utfordrende for både næringslivet og norske familier å håndtere økte renter, en galopperende prisvekst, samt ekstremt høye strøm- og drivstoffpriser.

«Barberinga» av statsbudsjettet som nå er lagt fram, skaper usikkerhet og fortvilelse mange steder. Blant dem som har stor grunn til å være skuffet og fortvilet, er alle dem som har mistet, eller kommer til å miste, et barn. Landsforeningen uventet barnedød (LUB) vil miste statsstøtten på 2,3 millioner kroner om forslaget til neste års statsbudsjett blir stående. Amathea, som er den helsetjenesten i landet som har opparbeidet seg mest systematisk kunnskap om kvinner før og etter abort, får redusert sitt tilskudd med 25 prosent, noe som utgjør rundt seks millioner kroner. Begge disse organisasjonene gjør en utrolig viktig jobb med å hjelpe kvinner og familier som har mistet sitt aller kjæreste, nemlig et barn, til å komme videre i livet.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Lørdag fikk STs lesere møte familien Håpnes/Bolme fra Børsa, som for snart tre år siden opplevde sitt livs store mareritt. Eli Kristin Håpnes hadde termin 14. februar i 2020. Like før jul i 2019 ble hun fraktet til sykehus i hui og hast etter å ha begynt å blø. På sykehuset ble det konstatert at den lille gutten som lå i magen, var død. Et drøyt døgn senere fødte Håpnes sitt døde barn. I ettertid har Eli Kristin og mannen Odd Erik fått god hjelp med sorgarbeidet fra ei sorggruppe. Ut fra det som Eli Kristin og familien har opplevd, synes hun det er tragisk at statsstøtten til LUB nå er foreslått kuttet. Til ST opplyser hun at det hadde blitt mye vanskeligere for familien å takle det som skjedde uten støtten fra denne sorggruppa.

Det er viktig at regjeringa leverer et statsbudsjett som bidrar til ei normalisering av økonomien, det vil si lavere prisvekst og lavere rente. Men politikerne må gjøre sitt ytterste for å skjerme lag og organisasjoner som med små midler gjør en ekstremt viktig jobb for å hjelpe mennesker til å komme seg sånn noenlunde velberget gjennom traumatiske opplevelser. Alternativet for disse menneskene blir fort den psykiske helsetjenesten, som allerede er sprengt. Ja, vi må spare i disse vanskelige tider. Men det blir feil å spare på hjelp til livsmestring.