Forrige fredag ble ungdommer i ungdomsskolealder observert mens de tagget flere bygg ved Orklandbadet. Politiet ble varslet, men kunne ikke rykke ut. Patruljen var opptatt et annet sted. Sist helg gjentok hærverket seg. Lørdag ettermiddag mottok politiet melding om tagging på baksida av det gamle Lidl-bygget på Orkanger. Her var det blant annet tegnet hakekors, med påskriften: "Hater jøder". Politiet har vært på stedet og sikret bilder, og etterlyser nå tips fra publikum.

Slikt hærverk er uttrykk for noe. I forbindelse med tagginga ved Orklandbadet sist helg, meldte vitner om at det var snakk om ei ansamling av ungdommer i ungdomsskolealder. Den siste måneden har det også vært meldt om ei alarmerende utvikling i ungdomsmiljøet i Skaun, med innslag av narkotikabruk, hærverk og tyveri. Også dette er uttrykk for noe.

Hva det er uttrykk for, er ikke lett å slå fast. Da ST intervjuet "Mads" for halvannet år siden, kunne han fortelle at det var spenning, mangel på tilhørighet og ikke minst kjedsomhet, som førte til at han og flere kamerater begynte å røyke og omsette hasj. Han kunne også fortelle at han ikke var alene. På det tidspunktet gikk "Mads" i 10. trinn på ungdomsskolen, og han kunne opplyse at han kjente til at rundt 15 medelever av hundre på trinnet hadde røykt hasj - altså 15 prosent. For "Mads" bidro gjentagende runder med politiet til at han valgte å legge om livsstilen og slutte med dop.

Det er store utfordringer i ungdomsmiljøene både i Orkland og Skaun. Eller for den del, i de fleste kommuner. De fleste ungdommene vet at narkotika i nesten alle former bare er noen tastetrykk unna på telefonen, om de ønsker det. Når kjedsomhet, manglende tilhørighet, utenforskap og flere andre ting smeltes sammen, er det lett for mange unge å trå feil.

I disse dager trer nye kommunestyrer sammen. Blant de viktigste sakene politikerne bør engasjere seg i og sette på dagsorden, er nettopp utviklinga i ungdomsmiljøene. Skaun har virkelig slått alarm, og har gjennom et folkemøte invitert alle gode krefter til en dugnad for å snu utviklinga. Hvordan arbeidet med ungdommer i dette segmentet står i Orkland, er mer uklart. "Mads'" beskrivelse i mars i fjor, skapte engasjement fra flere hold, og kommunen skulle treffe tiltak. I dag er det etablert et tilbud for fire mekkeglade ungdommer gjennom Drive Norge. Det er ikke nok. Både ordfører Hanne Nyhus i Orkland og ordfører Gunn Iversen Stokke i Skaun har sammen med sine lokalsamfunn en jobb å gjøre de neste fire årene. Og den jobben må gjøres.