Undersøkelser viser at nesten halvparten av foreldre til barn i grunnskolen ønsker mindre bruk av skjerm i undervisningen. De samme undersøkelsene viser at nesten tre av fire foreldre er bekymret for barnas skjermbruk. I dag er gjennomsnittlig skjermtid blant ungdom omtrent fem timer per dag.

Gjennom de siste årene har skolen blitt mer digital. Oppgaver skrives på nett, oppgaver kan løses i en app og timeplanen blir sendt på e-post. Skjermbruken har økt betraktelig den siste tiden, ting kan gå raskere, men elevenes læringsutbytte har ikke blitt bedre.

Forskning viser at den digitale skolehverdagen har gitt negative virkninger for unges leseferdigheter, de yngste elevene er særlig rammet. I dag vet vi at elever som oftest leser trykte bøker viser bedre leseforståelse og større leseglede, enn de som oftest leser digitale bøker. Lærebøker gir også bedre resultat i fag som matte og naturfag.

Orkland KrF foreslår at det ikke deles ut iPad i første klasse, men heller brukes klassesett. Og at kun pedagogisk begrunnet bruk av skjerm benyttes på småtrinnet

KrF vil at skolen fortsatt skal være en arena hvor barn og unge får kunnskap, bevissthet og opplæring rundt nettvett og skjermbruk. Vi ønsker ikke å bytte ut alle digitale hjelpemidler i skolen, men vi vil ha de trykte lærebøkene tilbake.

Det er på tide å stoppe opp og se på utviklingen. Forskningen gir oss tydelige svar på at trykte lærebøker i skolen er viktige. Derfor ønsker KrF en kunnskapsbasert holdning til dette og tar lærebøkene tilbake.