På Regjeringen.no sine nettsider, innenfor kultur- og likestillingsdepartementet, finner en informasjon som beskriver at Norge faktisk er verdensledende på frivillig arbeid. Nærmere halvparten av Norges befolkning er engasjert i frivillig arbeid! Norges Bygdeungdomslag er ikke et unntak fra frivillig arbeid, men retter særlig fokus på å opprettholde et aktivitetstilbud for ungdommen på bygda. Ikke ukjent har de to siste årene vært tunge for alle medlemmer i samfunnet, men det har vært spesielt tyngende for organisasjoner med frivillig arbeid. Vi i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag ønsker med kommende ord å minne personer på viktigheten med frivillig arbeid, og på hvor gode vi nordmenn er på å drive dugnad – også i fritidsorganisasjoner!

I følge forskning.no (2011) gjør frivillig arbeid deg lykkeligere. Denne forskningsartikkelen er gjennomført i 2011, som er mer enn ti år siden, men likevel kan en diskutere om den fremdeles gjelder. Frivillig arbeid gir deg sosial omgang med likesinnede, og øker dermed din sosiale omkrets. Mennesker er sosiale vesener og har behov for sosial kontakt med andre. Så ved å omgås med personer du har like verdier med kan det gjøre deg lykkeligere. Forskere fremmer i artikkelen at personer som er lykkeligere opprettholder et aktivt liv med innhold, forpliktelser og meningsskapende handlinger, og ved å holde seg opptatt på denne måten har man dermed mindre tid til «å gruble over egen elendighet».

Likevel kan en ikke snu ryggen til konsekvensene århundres pandemi har ført med seg. Frivillige organisasjoner, deriblant Norges Bygdeungdomslag, har måtte ha utsatt eller avlyst arrangementer som har vært kjerneelementer for drivkraften hos frivilligheten. Forskning fra Samfunnsforskning.no (2021) belyser viktigheten av å engasjere seg frivillig, og særlig hvor viktig det har vært for fellesskapet under pandemien. Samtidig har det vært en vanskelig rolle og de som har holdt seg innenfor det frivillige har møtt mye motstand. Ikke motstand i fysisk form, men motstand i form av lite motiverte medlemmer. Motivasjon til det man driver med er også motoren til frivillig arbeid. Med andre ord, dersom en ikke har motivasjon, skjer det lite frivillig.

Frivilligheten de siste årene har vært sårbar. Vi i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag vil rette en applaus mot alle som har bidratt til å holde tannhjulene i gang. De er ekte helter, og har lagt til rette for at den gode aktiviteten kan fortsette når det endelig kommer lysere tider. Sosiale relasjoner er ikke bare bra på individnivå, men har også positive virkninger for samfunnsnivå. Vårt budskap og vår oppfordring er å bli med på moroa. Bli med i frivillige organisasjoner, og knytt relasjoner. Det er faktisk oppskriften på å bli lykkelig!

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag