Dette er det første skritt til avfolkning i de tidligere gamle kommunene i det sammenslåtte Orkland kommune. Kan ikke si jeg ble overrasket, det var forventet da vi gikk inn i Orkland kommune, som har nedslitte skoler og helsetun/senter fra før.

Nå skal alt sentraliseres , selv om vi i Lensvik har både splitter ny skole og helsesenter, fremdeles står fem nye rom på helsesenteret ubrukt, med begrunnelse i at det ikke er nok fagfolk.

Det har kommet meg for øret at det har vært flere å spurt på arbeide der, men fått til svar at det ikke var noen stillinger!! Så da kan en spørre seg, hva er agendaen her? Det er også bygget nytt helsetun i Meldal, men hele bygget er ikke tatt i bruk, hvorfor ikke? Vi trenger skoler, barnehager og helsesenter i alle de gamle kommunene. Før sammenslåingen samarbeidet vi faglig på flere felt med de omliggende kommuner, og det fungerte godt.

Den eneste «stordriftsfordelen» jeg ser ut i fra utredningen, er: Bygg ny barne- og ungdomsskole i Orkanger sentrum (og det trengs), og flytt alle nåværende skoler i gamle Orkdal dit.

Så til slutt, nå må alle kommunepolitikerne som gikk til valg på at de ikke skulle legge ned noen grendeskoler komme på banen. Selv om det i første omgang «bare» blir flytting av for eksempel barneskolen Lysheim til Lensvik, så vil dette bli første skritt på veien til sentralisering og avfolkning av bygdene våre.

Jeg engasjerer meg i dette som innbygger og som bestemor til fem, hvorav tre flyttet fra Tonstad skole på Tiller til Lensvik for ett år siden. Dette på grunn av en altfor stor skole med sprengt kapasitet, og til Lensvik med en splitter ny og flott skole med flinke og engasjerte lærere og mindre forhold, som IKKE er ensbetydende med mindre faglige og sosiale miljøer, heller bedre, spør du meg.

Nå må alle foreldre, besteforeldre og innbyggere engasjere seg, slik at vi får opprettholde bosettingen i bygda vår for våre barn og barnebarn.