De siste årene har det vært flere avsporinger på Thamshavnbanen. Den siste avsporinga skjedde 11. juli i 2020 ved Klinglien. Om bord var 57 passasjerer, og farten ved avsporinga var på rundt 25 kilometer i timen. Heldigvis kom ingen til skade. Den forrige avsporinga skjedde i oktober i 2017. Da var 28 barneskoleelever passasjerer, og hendelsen førte til en stor og grundig rapport fra Statens havarikommisjon. Et knapt år etterpå forelå rapporten, som slo fast at årsaken var en sporutvidelse som følge av råtne sviller. Råten førte nemlig til at det ikke var godt nok hold i tresvillene til å stå imot belastninga når toget passerte.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

I flere år har Orkla industrimuseum jobbet kontinuerlig med å skifte ut råtne sviller. I 2019 kunne daværende museumsdirektør, Torbjørn Lefstad, fortelle at så langt var 23 000 sviller skiftet ut, men at det fortsatt gjensto å skifte ut 8500 sviller. Utskiftingstakten henger nøye sammen med hvor mye penger og ressurser industrimuseet har til rådighet til enhver tid. Lefstad uttalte samtidig at det hvert år søkes om seks millioner kroner til dette formålet, men at det årlige bidraget gjerne endte på fire millioner kroner.

Orkla industrimuseum fortjener ros for at skadene på jernbanebrua ble oppdaget og tatt konsekvensen av, før turistsesongen startet. For industrimuseet er det selvsagt svært negativt at denne situasjonen har oppstått, da besøkstallene trolig vil gå betydelig ned, og det i et år hvor man kunne se for seg en økning etter vel to år med korona.

Økonomi er viktig for all virksomhet. Økonomi er viktig for å kunne holde virksomhet i gang, men aller viktigst er den når den kan knyttes til sikkerhet. Og med tanke på de avsporingene som har vært de siste årene, samt situasjonen som nå har oppstått, bør industrimuseet tilføres mer penger, slik at arbeidet med å skifte ut råtne sviller kan forseres. For når et 22 tonn tungt tog kommer rullende i 50 kilometer i timen, fullastet med passasjerer, så kan ikke skinnegangen henge i løse lufta!