Orkanger Aktivum har vedtektsfestet at organisasjonen tar ansvar for at det blir satt ned en komite for gjennomføring av 17. mai-arrangementet på Orkanger. Dette skjer ved at Orkanger Aktivum velger en medlemsorganisasjon, som planlegger og gjennomfører arrangementet i samarbeid med 4. klassetrinn ved Orkanger barneskole.

17. mai på Orkanger har et stort innhold med tale og kranspålegning på tre bautaer og monument og hovedtale. Og ikke minst planlegge servering, marsjrute, rekkefølge for deltagelse i tog, sette opp program og på dugnad distribuere dette til husstandene.

Pandemien i 2020 og 2021 førte til endret program. Endelig skulle 2022 bli et normalt år, men ikke på Orkanger. Gravearbeid og redusert størrelse på uteareal ved skolen førte til store utfordringer. Arrangementet lot seg ikke gjennomføre etter de beskrevne rutinene.

Komiteleder Hermann Lund i OIF måtte finne en løsning i samråd med 4. klassetrinn og Orkanger Aktivum. Nedre Rømme og Idrettsparken var et alternativ det ble enighet om.

Å flytte et så stort arrangement krever en annen måte å løse oppgavene på, og det er krevende.

Arrangøren løste oppgaven på en imponerende måte. Det var bare godord å høre om gjennomføringen. Og, ikke minst, Nedre Rømme og Idrettsparken viser seg å være en utmerket arena for et arrangement av denne størrelsen. Grunnlaget er lagt for å vurdere om 17. mai-arrangementet i framtida skal legges til Nedre Rømme og Idrettsparken.

Orkanger Aktivum retter en stor takk til 4. klassetrinn og OIF, med Hermann Lund i spissen, for at oppgaven ble løst på en så utmerket måte.

Idrettsanlegget pyntet til fest. Foto: Privat