Forve bru har vært ei utfordring i flere tiår. I første omgang handlet det om utfordringer knyttet til at den knapt gir plass for myke trafikanter. En gang- og sykkeltrasé over brua sto lenge på dagsorden, men for noen år siden fant man ut at konstruksjonen ikke vil tåle vektbelastninga ved å eventuelt henge på en gang- og sykkelseksjon.

I 2018 ble brua stengt en lang periode da det ble oppdaget store skader på brua. Betongen i selve brukroppen var i ferd med å gå i oppløsning, armeringsjern var eksponert og stakk opp i friluft. I tillegg oppdaget man at rekkverket var i dårlig forfatning, og det ble vedtatt å gjennomføre omfattende utbedringsarbeid på brua. Det skulle imidlertid vise seg å ikke være enkelt, da beregninger viste at brukonstruksjonen ikke ville tåle vekta av både nytt betongdekke og asfalt. Det ble lekt med tanken om lysregulering slik at man slapp fram kun én kjøreretning om gangen. Dette ble imidlertid avfeid, og man endte opp med ei løsning hvor man kuttet ut asfalt, men brukte en hard betongtype som også fungere som toppdekke.

Alle er enige om at det må bygges ei ny bru. Å fortsatt flikke på denne brua, samt eventuelt bygge ei frittstående gang- og sykkelbru ved siden av, er ingen god løsning. Ny Forve bru er derfor lagt inn som et delprosjekt i den såkalte Orkdalspakken, et bompengeprosjekt hvor planen er å ha et forprosjekt klart til neste vår. Deretter skal det eventuelt lages en reguleringsplan, før man på ett tidspunkt får oversikt over hvor mye ei ny og funksjonell bil- og gangbru vil koste. Så skal man finne penger, samt prioritere de ulike delprosjektene opp mot hverandre, med tanke på hva som skal gjøres først og sist. Dermed vil det uansett gå mange år før det eventuelt kan bli byggestart for ei ny bru.

Nylig ble brua stengt på nytt, da det ble avslørt alvorlige skader på brudekket. Håpet er å få reparert skadene i løpet av oktober, noe som vil være svært viktig med tanke på at også Bårdshaug bru snart skal stenges for oppgradering. Men med tanke på at de nye skadene ble oppdaget ved en tilfeldighet, så kan det i verste fall drøye lenge før brua kan åpnes igjen. For med tanke på hvor dårlig forfatning brua er i, så kan det fort dukke opp nye tilfeldigheter.

Derfor må fylkeskommunen skjære igjennom. Nå er det på tide å få bygd ny bru, slik at man slipper stadige overraskelser og nye "tilfeldigheter". Det hører også med til historien at beboere i nærheten knapt har sovet på flere måneder, fordi ei løs jernplate på brua smeller som et pistolskudd hver gang en bil passerer. La Orkdalspakken leve sitt liv, hold Forve bru utenfor og bygg ny bru så snart som mulig!