Plassmangel og mangel på læremidler har lenge vært et problem i det stramme skolebudsjettet. Elevene på Orkanger barne- og ungdomsskole blir trykt sammen i små klasserom. Dette fører til dårlige arbeidsforhold, økt vold og mistrivsel på skolene, noe vi kan lese om i ST 15. juni 2022. Enkelte har slitt med magesmerter og hodepine som følge av situasjonen.

Elevene på Orkanger ungdomsskole blir tildelt utslitte, gamle lærebøker som ikke følger læreplanen. Enkelte har fått utdaterte lærebøker fra 2000-2010 som er flekkete, grisete og i ferd med å gå i oppløsning. Er det slik vi kan forvente at lærebøkene vil se ut?

Skolegården på ungdomsskolen er slettes ikke noe bedre. Det er trangt med plass, og lite å finne på. Mange skolegårder i dette landet likner på store parker med flere soner og rom for mye aktivitet, mens vår er nærmest som en parkeringsplass, hvor det er presset inn en liten basketbane og fotballbinge, samt noen benker. Er du ikke interessert i ballsport blir dette utrolig kjedelig!

Nå ønsker politikere som Arild Røland å frakte skoleelever med buss til Krokstadøra og Lensvik skole som en billig hasteløsning mens det bygges noen få brakker mellom barne- og ungdomsskolen. Spørsmålet er om det engang er gjennomførbart. Elevene på Lensvik skole vil nok være andre steder i opplæringsløpet enn det elevene på Orkanger er, og de bruker andre bøker og læremidler enn det vi gjør. Vil kommunen dekke nye lærebøker for denne perioden? I tillegg blir klassemiljøet splittet opp, og tryggheten vi finner i medelever, lærere og nærmiljøet forsvinner.

Bussing av elever vil være en kortsiktig og dårlig løsning. Noen brakker vil nok kanskje løse problemet på kort sikt, men det er lite gjennomtenkt i en kommune som stadig vokser (ST 19. august 2022). I tillegg spiser brakkene av skolegården til barneskolen. Om vi øker kapasiteten på skolebygget til flere elever, kan vi ikke bare lage trangere skolegårder. Hva skal politikerne gjøre når brakkene er fylt opp? Har de tenkt å spise mer av skolens uteområde? Dette kan vi ikke akseptere! Vi trenger en permanent løsning.

Elev ved Orkanger ungdomsskole