Orkla Sparebank reduserte åpningstiden i avdelingene sine da samfunnet ble pandemistengt. Kundene måtte ringe for å gjøre avtaler med bankansatte – av og til er det jo slik at en må snakke med noen om ulike bankanliggender. Og bestilling av møtetid var helt ok all den tid banken var stengt.

Nå ser vi imidlertid at Orkla Sparebank har åpent fem dager i uka på Orkanger. Business as usual, altså. På Løkken og i Meldal, derimot, er åpningstida fremdeles henholdsvis to og tre dager.

Er det mindre koronasmitte på Orkanger? Er det derfor banken kan ha åpent alle dager? Og er det mye smitte i Meldal og på Løkken og dermed færre åpningsdager?

Er dette ei ordning som skal fortsette? Tenker banken vår å «snik-innføre» to- og tredagers åpningsuke i avdelingene som var gamle Meldal Sparebank?

Mange undrer seg over dette. Kan Orkla Sparebank gi et klart svar?

Vi som er kunder, holder fast på denne banken fordi den er en Eika-bank. Eika-banker tilbyr en del mer direkte kundeservice enn helt digitaliserte storbanker. Bankens tjenester koster litt mer, men det er vi villige til å betale. Vi vil nemlig gjerne ha denne personlige kontakten med banken vår.

Hva skjer, Orkla Sparebank?

Anne Mari Svinsaas

Kunde i Orkla Sparebank,

avdeling Løkken