Etter en tirade av negativitet fra Halsalista rettet mot kommunedirektøren og flertalsgruppa i Heim kommunestyre synes jeg det er behov for å nyansere bildet litt.

Kommunedirektøren har kommet med et saldert budsjett istedenfor et konsekvensjustert budsjett ,som vi brukte de to første åra i Heim kommune. Halsalista applauderte et saldert budsjett og sier nå at årets budsjettprosess har vært den dårligste så langt.

Jeg er ikke av samme oppfatning. I posisjonen har vi satt av dager og kvelder og jobbet oss gjennom materien. Vi har hatt dialog med kommunedirektøren og fått svar på en rekke spørsmål og fått hjelp til å kvalitetssikre våre prioriteringer. Onsdag den 24 november var vårt budsjettforslag ferdig. I god tid før formannskapsmøte den 30 november.

Jeg så innlegg på facebook at Halsalista skulle ha budsjettmøte 29 november, dagen før det skulle legges frem i formannskapet. Ingen i Halsalista kom og la frem budsjettet den 30 november. Senere kunne jeg lese i avisa hva Halsalista hadde å komme med. Det var svært kreativt forslag men det virket  uferdig og mange tallstørrelser var uklare.

Partiene er selv ansvarlig for å skape en god prosess. Det kan ikke Halsalista laste posisjonen eller kommunedirektøren for. Sørg for egne forslag istedenfor å spre negativitet over det andre prøver å få til.

Årsbudsjettet  fra kommunedirektøren er et utgangspunkt for partiene. Partiene kan føye til tiltak under forutsetning av at de finner inndekning for tiltaket. Dette  har posisjonen gjort.

  • Fritidsklubb og kjør for livet videreføres

  • Kjøkkenet på Kyrksæterøra Helse og mestring består

  • 500 000 kr til skolebøker i grunnskolene

  • Dagsentertilbudet på Liabø opprettholdes innenfor Helse og mestring Liabø.

Det rettes kritikk mot ordføreren fordi han har tatt seg tid til å besøke grendalaga. Det synes jeg Halsalista kan applaudere istedenfor å kritisere. Det må da vel være positivt at ordføreren vil møte alle grendene? Ordføreren får også kritikk for å kutte  ned på antall formannskapmøter. Vi har fått unna saker ved å ha færre  men lengre møter. Målet er å unngå overforbruk på politisk arbeid.

I sitt innlegg dyrker Halsalista negativitet og misnøye. Halsalista unngår konsekvent å framsnakke oppgradering av sjukeheimen på Liabø og satsingen på et flunkende nytt svømmeanlegg og idrettsanlegg, som goder og styrking av tjenestetilbudet i denne delen av kommunen. Halsalista går inn for å skape misnøye og splid mellom kommunedelene i Heim framfor å bygge et positivt omdømme.