Torsdag ble Thamskonferansen arrangert, en svært viktig næringslivskonferanse som avføder kompetansedeling, kompetanseutvikling, inspirasjon, innsikt og ikke minst relasjonsbygging.

Blant foredragsholderne var tidligere næringssjef i Skellefteå, Bengt Ivansson, som snakket om Northvolts etablering av en gigantisk batterifabrikk. Han fortalte om både utfordringer og muligheter, som Orkland kommune kan lære mye av hvis den planlagte batterifabrikken i Orkland realiseres. Batterifabrikken i Skellefteå vil etter planen gi mellom 5000 og 6000 arbeidsplasser. Ivansson fortalte om hvordan ei slik etablering utløser behov for å bygge nye veier, broer, hoteller, kulturtilbud, forsterke strømnettet og ikke minst bygge boliger. Han fortalte videre om hvor viktig det er å få bygd mye av denne infrastrukturen i forkant. Mens Skellefteå kommune tidligere investerte for mellom 100 og 200 millioner kroner årlig, investeres det nå for mellom én og to milliarder.

Områdeplanen for Ustmarka nærmer seg sluttbehandling, og en batterifabrikk i Orkland rykker stadig nærmere. Ei slik etablering vil bli svært inngripende på mange måter. Men samtidig er det viktig å se på hvilke enorme muligheter som åpner seg i positiv forstand - ikke minst innen det grønne skiftet. For å sette verdien av en batterifabrikk inn i et globalt klimaregnskap, må man nemlig se på hvilke synergier som kan springe ut fra en batterifabrikk.

Svenske Scania AB er verdens ledende produsent av lastebiler og busser. Alle er enige om at elektrifisering av tungtransporten vil være et svært viktig klimatiltak. Serieproduksjon av ellastebiler i et volum som monner i klimaregnskapet, har vært helt fraværende. Men som en følge av Northvolts satsing i Skellefteå, skjer det nå ting. Scania åpnet nylig en egen batterifabrikk i sitt hovedkvarter i Södertälje, hvor det settes sammen batteripakker tilpasset tunge kjøretøyer, en produksjon som gjør serieproduksjon av tunge kjøretøyer mulig. Batterifabrikken ligger vegg i vegg med Scanias lastebilfabrikk. Målet er at halvparten av alt konsernet selger skal være elbiler innen 2030.

Konsernsjefen i Scania omtaler det som nå skjer som den største transformasjonen i transporthistorien. Årsaken til at det kan skje, er batterifabrikken i Skellefteå. Battericellene som skal brukes, er nemlig produsert der. Lignende synergier kan også komme til å bli resultatet av en framtidig batterifabrikk i Orkland. Blant annet er det blitt nevnt at batterier fra en slik fabrikk kan bli brukt i elektrifiseringa av skipstrafikken. I så fall vil man snakke om klimaeffekt med stor K.