I 2030 er det flere pensjonister enn ungdommer i Norge, og det gir hundretusenvis av ledige stillinger framover. HalsaLista har advart om utviklingen siden 2019, da det ble klart at det vil trengs dobbelt så mange helsearbeidere til å ta seg av de eldre. Det er umulig, og i år har vi fremmet forslag om å sette rekrutteringsutfordringene på saklisten i stort sett hvert eneste formannskaps- og kommunestyremøte. Men vi har kun fått støtte fra Frp, og ett medlem i Sp.

Nå ser vi konsekvensen av handlingslammede politikere. Det var tilfeldigvis et ekstraordinært formannskapsmøte 14. juli, og da fikk vi høre at det var vanskelig å skaffe rektor og lærere ved Vinjeøra skole, og at det ble vurdert å flytte klasser til Sodin. HalsaLista lurte på om det var behov for midler til gulrøtter i rekrutteringsarbeidet, men rådmannens representant avviste det. Nå leser vi i avisa at 5., 6., og 7. klasse skal flyttes til Sodin, og at det er gjort ved å be foreldrene søke om å flytte barna sine! Og at det måtte bli slik fordi det ville ta for lang tid å involvere kommunestyret! Det er altså bare tilfeldigheter som gjør at politikerne vet noe som helst, og vi er overhodet ikke involvert.

Nedleggelse

Dette er ikke en forsvarlig måte å drive en kommune på! Dette minner mye om den ulovlige omleggingen av Halsanaustan barnehage til familiebarnehage uten utredinger eller høringer. Kommunedirektøren kan foreslå å legge ned grendeskoler, men det som skjer nå er langt utenfor mandatet hans! Å flytte elever til en ny skole bare dager før skolestart, uten informasjon om hvilken klasse eller kontaktlærer de kommer til, skaper usikkerhet hos elevene og uro hos foreldrene og andre innbyggere. Men politikerne lukker øynene og lar kommunedirektøren styre skuta.

Dette er bare starten på rekrutteringsutfordringene i kommunal sektor. Nå må politikerne i Heim ta roret og vise at de er i stand til å legge planer for hvordan vi kan opprettholde tjenestene i hele Heim med færre ansatte. Hvis ikke bør velgerne stemme inn noen som ser utfordringene og er i stand til å gjøre noe med dem.