Dette ser jeg klart nå i Skaun der ordføreren bruker liten vekst når det passer for å begrunne sitt syn, og begrunnelse for å legge ned Ilhaugen barnehage, mens hun henviser til stor vekst når hun skal begrunne sitt syn for å få et pol til kommunen.

Under en noe betent sak om nedleggelse av barnehagen på Ilhaugen for 1 år siden, uttalte Stokke til avisa ST, at «vi planlegger ikke for stor vekst lenger», og hun brukte da SSBs statistikk for å sannferdige denne påstanden.

Det har i ettertid kommet frem at SSB ikke har oversikt over lokale forhold når det gjelder utbyggingsplaner verken når det gjelder oppstartede prosjekter eller planlagte prosjekter. Derfor er SSB beregninger meget unøyaktige, og politikerne og kommunedirektøren i Skaun burde heller lest sine egne sakspapirer og der funnet ut at det i Buvika var startet store utbyggingsprosjekter som ble innflytningsklare allerede i 2022, flere kommer de neste årene.

Dette påpekte jeg flere ganger i forbindelse med nedleggelsen av Ilhaugen barnehage, men uten at noen av politikerne tok seg bryet med å sjekke kommunens egne vedtatte planer for utbygging. Her skulle det spares noen kroner. Nå kan dette bli en meget dyr sparepakke for kommunen.

Det har allerede flyttet mange unge familier til Buvika og flere kommer i nær fremtid. Mange av disse har små barn som har behov for barnehageplass, men de fleste får negative svar fra Skaun kommune med begrunnelse at søknadsfristen for opptak dette året var 1. mars.

Ordførerens mange merkelige uttalelser

Jeg har lest ordførerens uttalelser tidligere dette året, der hun uttaler at det bygges mye i Buvika og kommer til å bli bygd enda mer, og i dagens avis tror jeg virkelig det har gått opp et lys for henne? Hva er det hun nå uttaler til avisa-st?  Jo hun uttaler dette «vi vokser jo voldsomt, og det er spådd stor vekst fremover også». Vi legger opp til mye boligbygging i Børsa og Buvika, og innbyggerne har etterspurt vinmonopol, uttaler ordføreren nå.

Pol er greit, men det er bare 15 minutters kjøring til Heimdal, Melhus og Orkanger, så det helt store behovet ser jeg ikke, men ønsker det velkommen.

Jeg mener at ordføreren i Skaun heller burde brukt sin tid på å planlegge hvordan kommunen kan legge til rette for at våre nye innbyggere kan få barnehageplass når de har behov for dette. Kapasiteten er allerede begrenset, og konsekvensene av det hun nå endelig har oppfattet, nemlig stor vekst, er at det trengs flere barnehageplasser.

Erfaringsmessig tar det minst 4-5 år fra de starter å planlegge en ny barnehage til den er klar til å tas i bruk. Derfor burde dette nå oppta alle politikerne i Skaun, og ikke pol.

Er det rart jeg har mistet all tro på politikere?

I 2021 brukte ordfører Stokke og varaordfører Hammer all sin politiske prestisje, og SSB noe usikre beregninger på å få lagt ned Ilhaugen barnehage.

Nå har de samme politikerne oppdaget at Skaun kommune fortsatt er en av de kommunene i Norge med størst befolkningsvekst, og derfor trenger et pol.

Jeg har derfor et spørsmål til alle politikerne i Skaun (gjelder ikke KrF): Har dere forstått at vedtaket i 2021 ble litt feil, og hva skal dere gjøre for at Skauns nye innbyggere skal få det tilbud de har krav på, barnehageplass?

Unge familier med små barn og store lån vil streve når en av dem må ta en ulønnet lang permisjon fordi Skaun kommune ikke kan eller vil tilby dem en barnehageplass.

Forventer også at ordfører/kommunedirektør legger frem tallene for årets barnehageopptak, og planer for hvordan den «voldsomme veksten» skal håndteres?