Det snakkes om sykehjem og omsorgsboliger som om dette finnes over alt i kommunen. Så vidt jeg har forstått så er det ikke sykehjem i Lensvik, heller ikke på Krokstadøra. Men i intervjuer og i orienteringer gis det uttrykk både fra administrasjonen og fra politisk hold som om dette er på plass.

Siste uttalelse om dette står å lese i avisa Sør-Trøndelag 14.05 2022. Kommunalsjef Kristin Wangen uttaler i en orientering til Hovedutvalget for helse og mestring i Orkland kommune følgende om situasjonen i Lensvik: «Pleiefaktoren på sykehjemmet og antallet på jobb i hjemmetjenesten er justert opp» Hvilket sykehjem er det snakk om? Så vidt jeg forstår så skal orienteringen gjelde Lensvik (Agdenes) og Hamnahaugen helse- og omsorgssenter. Dette er ikke sykehjem, men en omsorgsbolig

Videre forstår en at orienteringen også vedrører arbeidsmiljøet i samme området. Det har tydelig vært kjent gjennom lengre tid at det har vært utfordringer med arbeidsmiljøet, ja kanskje de siste ti årene, ifølge kommunalsjefen. Dette er det tatt tak i og det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av verneombud, tillitsvalgt, avdelingsleder og enhetsleder. Dette utvalget skal ha hatt hele fire møter i inneværende år.

Det er bra at dette er tatt tak i. Det jeg henger meg opp i, og ikke forstår, er at lederen for hjemmetjenestene i Orkland kommune svarer at han ikke kjenner til noen fryktkultur innen tjenesteområdet på spørsmål fra journalisten. I følge kommunalsjefen så sitter han i dette utvalget og burde i minste fall svare at det er utfordringer innen arbeidsmiljøet.

Skjønner ikke enhetslederen at utfordringer i arbeidsmiljøet dreier seg om alvorlige saker, om ikke fryktkultur så er det i alle fall en eller annen form for ukultur? Jeg er av den oppfatning at når ansatte gråter etter å ha drøftet forhold på arbeidsplassen med sin overordnede fordi en blir møtt med sinne, da er det fryktkultur. Da holder ikke floskelen om at det skal være åpenhet om å ta opp forhold i Orkland kommune.

Dette er etter min mening meget alvorlig, dette kommer i tillegg til at lederen for hjemmetjenestene unnlot å besvare en mail fra en arbeidstaker. Begrunnelsen for at mailen ikke ble besvart var følgende: «Vi hadde ikke anledning til å møte kravene hennes». Dette svarer avdelingssjefen på spørsmål fra journalisten.

Rart at ikke arbeidstakeren kunne få dette svaret på sin forespørsel via en mail. Å unnlate å besvare en forespørsel er i verste fall med på å skape en fryktkultur, og er etter min mening fullstendig uheldig oppførsel av en arbeidsleder. Merkelig at vedkommende ikke kjente til situasjonen i Lensvik da han ble intervjuet. Han var i alle fall gjort kjent med at det var utfordringer med arbeidsmiljøet, kjent med at det er en u-kultur tilstede. I min tid som nestleder og senere leder for lønns- og administrasjonsutvalget i Trondheim kommune ville slik oppførsel ha gitt relativt alvorlig resultat.

Det skal bli spennende å følge den videre utviklingen innen eldreomsorgen i Orkland kommune, jeg konstaterer at det i alle fall var på tide å rope ett varsko.