Arbeiderpartiet har sittet i posisjon i 4 år, og skal forhåpentligvis fortsatt gjøre det de neste 4 år. Nå er det tid for budsjett, og politikerne skal velge for framtida til oss som bor i Orkland.

Vi i Snillfjord Arbeiderlag er sjokkert over forslaget til budsjett for 2024, som ble framlagt av kommunedirektøren på tirsdag denne uka. Kommunedirektøren skal spare 16-17 mill., og her har hun valgt å bruke strukturendringer, les nedlegging av enheter, framfor ostehøvelprinsippet der alle skjærer litt. Og de største nedskjæringene skjer i utkantene av Orkland. I Snillfjord er det foreslått nedskjæringer på ca. 6 millioner kr. Dette utgjør omtrent 1/3 av det som totalt skal skjæres ned. Prosessen har ikke vært god. Her skal et ferskt kommunestyre i sitt første budsjettmøte ta valg som har store og langvarige konsekvenser for lokalsamfunnene i Snillfjord og ytre Agdenes.

I Arbeiderpartiets program for neste periode står det: «Før en eventuell endring av skolestruktur og kretsgrenser, må det gjennomføres grundige utredninger av pedagogiske, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser».

Ved fjorårets budsjettbehandling var vel de fleste partiene enige i dette. Prosessene har ikke vært grundige nok!

Det er en drøftingssak om skolekretsgrenser i hovedutvalget for oppvekst som ikke er ferdigbehandlet. Det har også vært ei ekstern tjenesteutredning på oppvekst, og her er ikke alle hørt:

Elevene på Aa er ikke spurt om de ønsker å bytte skole. De er heller ikke spurt angående skoleskyss. Elevenes stemmer er ikke hørt! Og alle elevene som i dag går på ungdomsskolen ønsker å gå på Aa skole.

En elev i ungdomsskolen bor i Flesvika. Med skolebuss til Grøtte vil det fort ta over 1,5 timer en vei, mer enn 3 timer hver eneste dag i flere år. Hvilke pedagogiske konsekvenser gir det? Og samfunnsmessige konsekvenser? Det vil jo tvinge familier til å flytte, og det fremmer heller ikke tilflytting! Man sender ikke en 13-åring på hybel! Den tida er forbi!

Kommunalsjefen snakker om at det blir godt å komme til en større skole for å få venner. Elevene kjenner seg ikke igjen. De har jo venner her, de trenger ikke til Grøtte for å få det!

I tillegg blir det framlagt som om lærerne ikke er kompetente og at kvaliteten på opplæringa vil bli bedre om elevene flyttes. Vi veit at skolen (inkludert ungdomsskolen) har meget flinke og kompetente lærere, som både elever og foreldre er godt fornøyde med. Når vi i tillegg veit at utdanningsdirektøren på fylket har lurt på hvorfor det har vært så lite frafall i videregående skole hos elever fra Aa, så må det ha vært gjort mye bra i skolen her opp gjennom årene! Administrasjonen i Orkland har ikke gått inn i det for å finne ut hva som er gjort riktig her ute! Det er litt rart, for Orkland er jo opptatt av utenforskapsprogrammet, og kostnadene for samfunnet med de som faller utenfor.

I tillegg er det de eldre som skal ta støyten i forslaget til budsjett: Sykehjemsdelen, 8 plasser, av Snillfjord omsorgssenter (SOS), er forslått lagt ned, og kjøkkenet er foreslått lagt ned. Vi skal ta nesten 60% av nedskjæringene på helse!

Hva med de som bor igjen i omsorgsboligene tilknytta SOS? Det tilbudet de nå får er ganske mye dårligere enn det de flytta til. Føler de seg lurt? Blir de utrygge?

Vi har et flott sykehjem der folk trives, vi har et godt kjøkken som lager sunn mat og prøver å lage det så godt og hjemmekoselig som mulig for de som har heimen sin her.

Det har vært problemer med nok fagfolk, er argumentasjon som går igjen og brukes som begrunnelse. Da lurer vi på: Hva gjøres for å få tak i fagfolk? Gjøres det noe i det hele tatt? Det finnes virkemidler, men vi ser ikke at de er tatt i bruk.

Når det gjelder ledige rom, må det jo være bedre å sende utskrivningsklare pasienter hit, i stedet for å betale dyrt for dem på f.eks. Stjørdal eller i Hemne?

En annen viktig faktor er arbeidsplasser. Med nedlegging / flytting av ungdomsskolen forsvinner det lærere. Ved nedlegging av sykehjemssenger (8 stk) forsvinner mange helsearbeidere, ved nedlegging av kjøkken på SOS forsvinner kjøkkenpersonale, ved avvikling av kommunehuset forsvinner medarbeider på servicekontoret, og i tillegg renholdere og vaktmestere. Kroa med driver av denne blir borte og lokaler til diverse møteaktivitet forsvinner. Lokalsamfunnet står ganske ribba tilbake!

At alle disse arbeidsplassene forsvinner har store ringvirkninger. Mange har familier, og flytter de blir det jo enda færre barn i barnehage og skole. Ingen ønsker ikke at de som driver jorda her for å skaffe oss mat, bare skal ha hyttefolk som naboer.

Snillfjord arbeiderlag forventer at politikerne i Orkland tar seg tid til å gjøre en mye grundigere jobb når det gjelder konsekvenser for snillfjordsamfunnet før det blir tatt så drastiske strukturendringer.

Og vi venter av politikerne at de holder ord når det gjelder at hele Orkland skal tas i bruk. Utkantene må framsnakkes på de mange kvalitetene som finnes her, slik at flere får lyst til å bo her. At man begrunner sentralisering med at det er en nasjonal trend holder ikke. Det blir et sjøloppfyllende profeti!

Snillfjord bidrar masse økonomisk til Orkland. I tillegg til vanlige skatteinntekter får kommunen fra Snillfjorddelen vel 15 mill. fra vindkraft pr år, 3-4 mill. fra havbruk, og småkommunetillegg på 5.8 mill. pr år i 15 år framover. Dette er rundt 25 mill. pr år! Da forventer vi å få beholde noen tjenester og mulighet til fortsatt å ha gode, livskraftige lokalsamfunn, der det er godt å leve.

Det er jo en grunn til at folk fra sentrale strøk sitter i bilkø mot Agdenes, Snillfjord og Meldal hver torsdag eller fredag, og motsatt vei når helga er slutt. Det er jo fordi de skal ut til plassene våre for å leve og trives!

Kjære orklandpolitikere! Gjør som dere har lovet i flotte partiprogram: Ta hele kommunen i bruk, og jobb for at menneskene som bor i kommunen vår, også i utkantene, får føle at de er like mye verdt som alle andre orklendinger. La oss jobbe for å få livskraftige lokalsamfunn i hele Orkland!